Výjimka z požadavků na způsobilost pilotů balónů

15. 4. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) prohlášením ředitele sekce letové uděluje výjimku (dále jen „výjimka“) z požadavků FCL.130.B, FCL.140.B, FCL.060 a), FCL.220.B, FCL.230.B, FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) BFCL.160 a BFCL.215 d) 1) nařízení (EU) č. 2018/395 (Způsobilost pilotů balónů) platnou pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota balónů vydaných  Úřadem pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).    

I. Příslušné průkazy a kvalifikace – pilot balónů:

Výjimka se vydává pro držitele BPL nebo LAPL(B) a následujících kvalifikací a práv vydaných dle Part-FCL nebo Part-BFCL (dále jen „žadatel“):    

 1. HOT AIR FREE
 2. GAS FREE
 3. HOT AIR AIRSHIP
 4. HOT AIR TEATHERED
 5. FI(B) – BPL/LAPL(B), HOT AIR FREE, GAS FREE, HOT AIR AIRSHIP, NIGHT, FI(B)+
 6. Práva pro obchodní lety a cestující na palubě   

II. Doba platnosti výjimky

 1. Končí-li žadateli v období od 01.03.2020 do 31.07.2020 rozlétanost, která je dle FCL.130.B, FCL.140.B, FCL.220.B, FCL.230.B a BFCL.160 stanovena na posledních 24 měsíců před plánovaným letem na:
  1. HOT AIR FREE
  2. GAS FREE
  3. HOT AIR AIRSHIP
  4. HOT AIR TEATHERED,

prodlužuje se na posledních 32 měsíců před plánovaným letem.

 1. Končí-li žadateli v období od 01.03.2020 do 31.07.2020 rozlétanost, která je dle FCL.060 a) a BFCL.215 d) 1) stanovena na 180 dní před plánovaným letem pro:

práva pro obchodní lety a cestující na palubě,

prodlužuje se na posledních 300 dní před plánovaným letem.

 1. Končí-li doba platnosti kterékoliv kvalifikace FI(B) dle FCL.940 v období od 01.03.2020 do 31.07.2020, prodlužuje se o 8 měsíců.  

III. Podmínky výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že žadatel nemůže splnit požadavky uvedené výše obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, činnosti pilotů-examinátorů a instruktorů, přístupu na základnu, a to po splnění následujících požadavků:    

 1. Rozlétanost pro kvalifikace HOT AIR FREE, GAS FREE, HOT AIR AIRSHIP, HOT AIR TEATHERED:  
  1. Během doby platnosti této výjimky absolvoval žadatel instruktáž od instruktora s odpovídajícími právy (dále jen „instruktor“) pro osvěžení požadované úrovně teoretických znalostí nezbytných pro bezpečný provoz příslušného letadla a bezpečné provádění příslušných manévrů a postupů. Instruktáž musí obsahovat abnormální a nouzové postupy specifické pro dané letadlo.
  2. Instruktor zapíše a potvrdí žadateli absolvovanou instruktáž dle pododstavce výše tohoto oznámení do jeho zápisníku letů zápisem: „Absolvoval instruktáž dle výjimky ÚCL čj. 1772-20-301 z 09.04.2020 pro prodloužení platnosti následující rozlétanosti …….. do ………..“.    
 1. Prodloužení platnosti kvalifikace FI(B): Doba platnosti kvalifikace musí končit v období od 01.03.2020 do 31.07.2020.    

IV. Postup pro udělení výjimky

 1. Všechny případy rozlétanosti: Výjimka je udělena automaticky, jakmile žadatel splnil příslušné požadavky uvedené v tomto Oznámení včetně výše uvedeného zápisu do Zápisníku letů.   
 2. Prodloužení platnosti kvalifikace FI(B):
  1. FE(B) zkontroluje, zda žadatel splnil příslušné požadavky tohoto Oznámení.   
  2. FE(B) zapíše prodlouženou platnost kvalifikace FI(B) do průkazu pilota žadatele.  
  3. FE(B) vyplní formulář OZNÁMENÍ VÝJIMKY – PRODOUŽENÍ PLATNOSTI KVALIFIKACE FI(B) a zašle ho spolu s kopií průkazu pilota žadatele s prodlouženou dobou platnosti kvalifikace FI(B) e-mailem na adresu:  podatelna@caa.cz

Oznámení výjimky z požadavků na způsobilost pilotů balónů

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor