fbpx

Výjimka pro způsobilost examinátorů

11. 4. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku (dále jen „výjimka“) prohlášením ředitele sekce letové z požadavku Part-FCL.1025 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek), požadavku Part-SFCL.460 nařízení (EU) č. 2018/1976 (Způsobilost pilotů kluzáků) a Part-BFCL.460 nařízení (EU) č. 2018/395 (Způsobilost pilotů balónů) platnou pro Osvědčení examinátora vydaná  Úřadem pro civilní letectví.     

I. Příslušná osvědčení

Výjimka se uděluje pro osvědčení FE(A/H/S/B), TRE(A/H), CRE(A), IRE(A/H), SFE(A/H) a FIE(A/H/S/B) vydaná podle Part-FCL nebo Part-SFCL nebo Part-BFCL.

II. Doba platnosti výjimky

Končí-li doba platnosti Osvědčení examinátora v období od 16.03.2020 do 31.07.2020,  jeho platnost je prodloužena do 31.07.2020.   

III. Podmínky výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že držitel Osvědčení examinátora nemůže splnit požadavky na prodloužení doby jeho platnosti uvedené výše obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, provozu zařízení pro simulaci letu, starších examinátorů, a po splnění následujících požadavků:    

Příslušné Osvědčení examinátora a odpovídající instruktorské kvalifikace jsou v den podání žádosti o udělení výjimky platné.

IV. Postup pro udělení výjimky

Examinátor vyplní své údaje do formuláře OZNÁMENÍ VÝJIMKY – PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI OSVĚDČENÍ EXAMINÁTORA a zašle ho e-mailem spolu s kopií svého průkazu pilota prokazující dobu platnosti příslušných instruktorských kvalifikací na adresu: podatelna@caa.cz . Úřad pro civilní letectví zašle examinátorovi potvrzený formulář zpět.

Oznámení výjimky pro způsobilost examinátorů