Vydání výjimky pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota kluzáků a práva zapsaná v zápisnících letů

9. 4. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) prohlášením ředitele sekce letové uděluje výjimku (dále jen „výjimka“) z požadavků FCL.130.S, FCL.140.S, FCL.230.S, FCL.805, FCL.815, FCL.830 a FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) a z požadavků SFCL.155, SFCL.160, SFCL.205, SFCL.215 nařízení (EU) č. 2018/1976 (Způsobilost pilotů kluzáků) platnou pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota kluzáků vydaných Úřadem pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) a práva zapsaná v zápisnicích letů.    

I. Příslušné průkazy, kvalifikace  a práva – pilot kluzáků:

Výjimka se vydává pro držitele SPL nebo LAPL(S) a následujících kvalifikací a práv vydaných dle Part-FCL nebo Part-SFCL (dále jen „žadatel“):   

 1. SAILPLANE
 2. TMG
 3. TOWING-S/BAN
 4. MOUNTAIN-W/S
 5. CLOUD
 6. FI(S) – SPL/LAPL(S), TMG, AEROBATICS-S/TMG, TOWING-S/BAN, NIGHT, CLOUD, FI(S)+
 7. Práva na způsoby vzletu – NAVIJÁK / AUTO / AEROVLEK / SAMOSTATNÝ / PRUŽNÉ LANO.   

II. Doba platnosti výjimky

 1. Končí-li žadateli v období od 01. 03. 2020 do 31. 07. 2020 rozlétanost, která je dle FCL.140.S, FCL.230.S a SFCL.160 stanovena na posledních 24 měsíců před plánovaným letem, na:
  1. SAILPLANE
  2. TMG

prodlužuje se na posledních 30 měsíců před plánovaným letem.

 1. Končí-li žadateli v období od 01.03.2020 do 31.07.2020 rozlétanost, která je dle FCL.130.S, SFCL.155, FCL.805, SFCL.205, FCL.815, SFCL.215 stanovena na poslední 2 roky pro zachování práv:
  1. Na způsoby vzletu
  2. Kvalifikaci TOWING-S/BAN
  3. Kvalifikaci CLOUD.

prodlužuje na poslední 2 roky a 8 měsíců.

 1. Končí-li doba platnosti kterékoliv kvalifikace FI(S) dle FCL.940 a v období od 01.03.2020 do 31.07.2020, je prodloužena o 8 měsíců.

III. Podmínky výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že žadatel nemůže splnit požadavky uvedené výše obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, činnosti pilotů-examinátorů a instruktorů, přístupu na základnu, a to po splnění následujících požadavků:    

 1. Rozlétanost pro kvalifikace SAILPLANE, TMG, TOWING-S/BAN, CLOUD a pro práva na způsoby vzletu:  
  1. Během doby platnosti této výjimky absolvoval žadatel instruktáž od instruktora s odpovídajícími právy (dále jen „instruktor“) pro osvěžení požadované úrovně teoretických znalostí nezbytných pro bezpečný provoz příslušného letadla a bezpečné provádění příslušných manévrů a postupů. Instruktáž musí obsahovat abnormální a nouzové postupy specifické pro dané letadlo.
  2. Instruktor zapíše a potvrdí žadateli absolvovanou instruktáž dle pododstavce výše tohoto oznámení do jeho zápisníku letů zápisem: „Absolvoval instruktáž dle výjimky ÚCL čj. 1748-20-301 z 08.04.2020 pro prodloužení platnosti následující rozlétanosti …….. do ………..“.    
 1. Prodloužení platnosti kvalifikace FI(S): Doba platnosti kvalifikace musí končit v období od 01.03.2020 do 31.07.2020.  
 2. Prodloužení platnosti kvalifikace MOUNTAIN-W/S dle FCL.815: Provádí zahraniční examinátor / instruktor EASA, který je oprávněn tak činit, podle pravidel stanovených leteckým úřadem, který vydal jeho osvědčení examinátora / instruktora.  

IV. Postup pro udělení výjimky

 1. Všechny případy rozlétanosti: Výjimka je udělena automaticky, jakmile žadatel splnil příslušné požadavky uvedené v tomto Oznámení včetně výše uvedeného zápisu do Zápisníku letů.   
 2. Prodloužení platnosti kvalifikace FI(S):
  1. FE(S) zkontroluje, zda žadatel splnil příslušné požadavky tohoto Oznámení.   
  2. FE(S) zapíše prodlouženou platnost kvalifikace FI(S) do průkazu pilota žadatele.  
  3. FE(S) vyplní formulář OZNÁMENÍ VÝJIMKY – PRODOUŽENÍ PLATNOSTI KVALIFIKACE FI(S) a zašle ho spolu s kopií průkazu pilota žadatele s prodlouženou dobou platnosti kvalifikace FI(S) e-mailem na adresu:  podatelna@caa.cz

Oznámení výjimky z požadavků na způsobilost pilotů kluzáků

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor