fbpx

Uveřejnění kontrolních listů – dozor provozovatelů balónů

31. 1. 2020

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje kontrolní listy pro provádění kontrol provozovatelů balónů, kteří provádějí provoz v souladu s nařízením (EU) 2018/395.

Vzhledem k tomu, že uvedené nařízení představuje stále nový předpisový rámec pro tento druh provozu, uveřejňujeme tyto kontrolní listy, které mají sloužit k snadnějšímu objasnění a vymezení požadavků, které musí výše uvedení provozovatelé balónů splňovat a jejichž plnění bude v rámci průběžného dozoru ÚCL kontrolováno.

Kontrolní listy naleznete na stránce Provoz/Neobchodní a zvláštní provoz/Provoz balónů