Uveřejnění informačního věstníku OLD k implementaci nařízení (EU) č. 2018/1042

27. 11. 2019

Odbor provozu letadel, oddělení obchodní letecké dopravy uveřejňuje následující informační věstník:

03/2019 – Obsahující informace k implementaci nařízení (EU) č. 2018/1042, kterým se novelizuje nařízení (EU) č. 965/2012 v oblastech:

  • Psychologického posouzení členů letové posádky a systematického a náhodného testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost psychoaktivních látek k zajištění jejich zdravotní způsobilosti
  • Zavedení podpůrných programů
  • Vybavení nově vyrobených letounů systémem TAWS

Uvedený dokument naleznete na stránce Provoz/Obchodní letecká doprava/Informační věstníky.