fbpx

Uveřejnění českého znění rozhodnutí výkonného ředitele agentury EASA – AMC a GM pro letiště

23. 9. 2021

Oddělení leteckých předpisů uveřejnilo české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele EASA:

Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2021/003/R ze dne 4. března 2021, kterým se vydává následující: Amendment 5 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k nařízení Komise (EU) č. 139/2014 (AMC a GM k požadavkům pro letiště vztahujícím se na úřady, organizace a provoz – 1. vydání, Amendment 5).

Rovněž bylo uveřejněno konsolidované znění AMC a GM pro letiště doplněné o Amendmenty 4 a 5.


České znění tohoto rozhodnutí a uvedené konsolidované znění naleznete na stránce AMC a GM Letiště.