Upozornění pro examinátory balónů na povinnost oznamování provádění zkoušek na ÚCL.

17. 9. 2020

Na základě ARA.FCL.205 kompetentní ÚCL musí vytvořit program dozoru činnosti letových examinátorů. Za tímto účelem je požadováno oznamování provádění letových přezkoušení. Každé letové přezkoušení vykonávané examinátorem s osvědčením vydaným ÚCL musí být ohlášeno na ÚCL 5 dní předem (kromě letových přezkoušení, které jsou přímo prováděny senior examinátorem ÚCL) na e-mailovou adresu balonexamnot@caa.cz.

Bezprostředně po ohlášení obdrží odesilatel automaticky generovanou odpověď, která slouží jako potvrzení přijetí e-mailu. K ohlášení slouží formulář CAA-F-141-9 Ohlášení zkoušky, který lze najít na webových stránkách ÚCL:

Formuláře pro výcvikové organizace

Změny v ohlášeném přezkoušení se zasílají na e-mailovou adresu balonexamnot@caa.cz na formuláři CAA-F-141-10 Ohlášení zkoušky – změna, přičemž termín 5 dní předem v tomto případě nemusí být dodržen. Byl-li na tuto zkoušku jmenován jiný než navržený examinátor, konzultují se změny ve zkoušce zároveň osobně (telefonicky) s příslušným senior examinátorem ÚCL.

Po obdržení oznámení o plánovaném provedení letového přezkoušení má ÚCL právo požadovat:

a) změnu na senior-examinátora ÚCL k provedení letového přezkoušení nebo,

b) změnu na jiného examinátora k provedení letového přezkoušení, kterého vybere nebo,

c) akceptovat navrženého examinátora s případným dozorem letového přezkoušení nebo,

d) akceptovat navrženého examinátora. Za akceptaci je považováno, pokud žádost zůstane po uplynutí dvou pracovních dní následujících po dni potvrzení přijetí e-mailu bez reakce ÚCL. Všechny další změny podmínek letového přezkoušení, které následují po vyjádření ÚCL, musí být vždy konzultovány s ÚCL.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu