Stanovisko ÚCL k výpadku TopSky

16. 6. 2022

Dne 15.6.2022 obdržel Úřad pro civilní letectví informaci státního podniku Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR), že došlo k celkovému provoznímu výpadku systému TopSky. Úřad pro civilní letectví začal okamžitě monitorovat situaci i přijatá opatření ze strany poskytovatele služeb. K situaci z pozice dozorového orgánu vydáváme níže uvedené stanovisko:

  • Zajištění bezpečnosti leteckého provozu a dodržování předpisových požadavků a nastavených postupů zůstává pro Úřad pro civilní letectví nejvyšší prioritou.
  • Jedná se o celkový provozní výpadek technického systému zavedeného do provozu v letošním roce, kdy technické problémy nebyly a nejsou při zavádění žádného systému vyloučeny. Tyto jsou součástí provozní praxe a součástí povolení systému do provozu bylo prověření, že podnik jako poskytovatel služeb má nastaveny postupy pro řešení takových situací.
  • ŘLP ČR okamžitě reagoval na tuto situaci a okamžitě přijal opatření.
  • Zástupci ŘLP ČR o této situaci okamžitě informovali Úřad pro civilní letectví, který situaci i přijímaná opatření monitoroval. Úřad pro civilní letectví konstatuje, že přijatá opatření byla v souladu s nastavenými postupy, reakce ŘLP ČR jako poskytovatele služeb byla v souladu s očekáváním regulátora a dozorového orgánu a přijaté postupy vyloučily ohrožení bezpečnosti provozu.
  • Úřad pro civilní letectví průběžně sleduje a bude i nadále monitorovat provoz systému TopSky a další opatření přijímaná ŘLP ČR k minimalizaci nebo možné eliminaci technických problémů uvedeného systému, včetně jednání a kroků přijímaných podnikem jako poskytovatelem služeb vůči dodavateli sysytému TopSky, společnosti Thales.
  • Úřad pro civilní letectví oceňuje nasazení a profesionalitu všech pracovníků ŘLP ČR, kteří na řešení uvedené situace participovali a konstatuje, že veškeré kroky byly přijímany okamžitě a s deklarovaným cílem zajištění maximální úrovně bezpečnosti a následného uvedení systému řízení do opětovného provozu.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní