Stanovisko ÚCL k možnosti udělení výjimky pro posunutí začátku platnosti změn Nařízení Komise (EU) č.1321/2014

23. 4. 2020

Dne 24.03.2020 vstoupily v platnost změny Nařízení Komise (EU) 1321/2014, které mimo jiné zavedly nové části Part ML, Part CAO a Part CAMO. Dne 21.04.2020 ÚCL obdržel vyjádření, kdy EASA dává v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 možnost jednotlivým národním úřadům, aby formou udělení výjimky ze základního nařízení posunuly počátek platnosti posledních změn maximálně o 8 měsíců.

Vzhledem k tomu, že:

  • letecká veřejnost již začala s přípravou implementace nových postupů, změn organizací a jejich výkladů již od koncem roku 2019,
  • provozovatelé zjevně počítají s možností nastavit jiný systém údržby svých letadel, než jaký platil podle původního nařízení,
  • ÚCL již připravil a vydal postupy pro implementaci nových změn,
  • ÚCL jsou již zasílány dokumenty, týkající se způsobilosti letadel podle nového znění Nařízení,

ÚCL v žádném případě nepovažuje již v tuto chvíli za vhodné přecházet na omezenou dobu na původní systém a tedy posunovat platnost již implementovaných změn.
Znamená to tedy, že v ČR změny Nařízení Komise (EU) 1321/2014 jsou a zůstávají platné od 24.03.2020.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor