Seminář k prevenci narušení vzdušného prostoru

4. 7. 2023

V pátek 23. 6. 2023 se v IATCC v Jenči (ŘLP ČR, s.p.) uskutečnil seminář k prevenci narušení vzdušného prostoru (Airspace infringement – ASI) organizovaný Úřadem pro civilní letectví s podporou ŘLP ČR, s.p.  

Semináře se účastnili zástupci ÚCL, ŘLP ČR, s.p., LAA, ÚZPLN, AeČR, Armády ČR, Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy, poskytovatelé LPS, zástupci leteckých škol či Univerzity obrany. Cílem semináře bylo seznámit se s doporučeními v rámci Evropského akčního plánu ke snížení rizik narušení vzdušného prostoru, posoudit účinnost opatření ke snížení výskytu událostí narušení vzdušného prostoru přijatých na semináři v roce 2020, analyzovat současné trendy výskytu narušení vzdušného prostoru, projednat příčiny těchto narušení a formou diskuze navrhnout opatření k jejich snížení. Součástí semináře bylo také seznámení účastníků s novými strukturami vzdušného prostoru, které byly zřízeny v souvislosti se zavedením IFR provozu na LKCS.

Stejně jako v minulých letech jsou stále nejvíce narušovány prostory pevné struktury vzdušného prostoru ČR, jako např. CTR, TMA, MCTR, MTMA.

V rámci semináře byl nastíněn pod záštitou ÚCL nově vznikající projekt optimalizace rozdělení vzdušného prostoru ČR, do kterého budou v rámci konzultační skupiny ASM zapojeni zástupci zúčastněných stran.

V závěru semináře účastníci v návaznosti na Evropský akční plán ke snížení rizik narušení ASI doporučili návrhy a opatření s cílem snížení počtu narušení vzdušného prostoru v ČR.

Prezentace, závěry a zápis ze semináře jsou ke stažení na cloudovém uložišti https://nextcloud.caa.cz/index.php/s/YGaD2Z78RYZBJ4k.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní