fbpx

Průkazy pilota kluzáků a pilota balónů podle leteckého předpisu L 1

20. 4. 2020

Prodlužuje se platnost průkazů pilota kluzáků a pilota balónů vydaných podle leteckého předpisu L 1 do 8. 4. 2021.

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/357 ze dne 4. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2018/395, pokud jde o průkazy způsobilosti pilota balonů a v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/358 ze dne 4. března 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1976, pokud jde o průkazy způsobilosti pilota kluzáků, zůstávají průkazy vydané dle leteckého předpisu L 1  v platnosti až do 8. 4. 2021. Další informace týkající se průkazů pilota kluzáků a pilota balónů v souvislosti s těmito předpisy budou publikovány následně.