Prodloužení platnosti některých kvalifikací zapsaných v průkazech profesionálních pilotů vydaných Úřadem pro civilní letectví

27. 3. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje oznámením ředitele sekce letové výjimku z požadavků FCL.625 a FCL.740, nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota vydaných Úřadem pro civilní letectví.     

1. Příslušné kvalifikace

Výjimka se uděluje pro třídní, typové a přístrojové kvalifikace včetně PBN a LVO zapsané v průkazech CPL, MPL nebo ATPL vydaných v ČR.  

2. Doba platnosti výjimky

  • Končí-li doba platnosti třídní, typové a přístrojové kvalifikace včetně PBN a LVO v období od 01.08.2020 do 30.11.2020 včetně, prodlužuje se jejich platnost o 4 měsíce.

3. Podmínky výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že držitel předmětné kvalifikace nemůže splnit požadavky pro prodloužení její platnosti obvyklým způsobem, protože všechna použitelná zařízení pro simulaci letu pro daný typ letadla se nacházejí v zahraničí, kam kvůli opatřením COVID-19 nemohou držitelé těchto kvalifikací odcestovat, a po splnění následujících požadavků:  

  1. Ke dni udělení výjimky je předmětná třídní / typová kvalifikace platná.
  2. Žadatel absolvoval opakovací výcvik a hodnocení dle požadavků provozovatele pro stanovení, že si udržuje požadovanou úroveň znalostí pro předmětnou třídu / typ letadla. Toto hodnocení musí postihovat i abnormální a nouzové postupy.

4. Postup pro udělení výjimky

  1. Žadatel splnil požadavky uvedené v odstavci výše.
  2. Examinátor s odpovídající kvalifikací, stanovený pro účely této výjimky provozovatelem a předem oznámený Úřadu pro civilní letectví (dále pouze examinátor), zkontroluje splnění výše uvedených požadavků.
  3. Examinátor zaznamená prodlouženou platnost předmětné kvalifikace do průkazu pilota žadatele.
  4. Examinátor vyplní formulář PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE OZNÁMENÍ VÝJIMEK – PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI KVALIFIKACÍ  pro všechny žadatele příslušného provozovatele, kterým s využitím této výjimky prodloužil platnost kvalifikací, a zašle ho spolu s kopiemi průkazů pilota s prodlouženými kvalifikacemi e-mailem na:  podatelna@caa.cz .

Oznámení o výjimce pro kvalifikace profesionálních pilotů

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor