Prodloužení platnosti kvalifikací zapsaných v průkazech pilota letounů a vrtulníků všeobecného letectví

7. 4. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje prohlášením ředitele sekce letové výjimku z požadavků Part-FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.825 a  FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota letounů a vrtulníků vydaných Úřadem pro civilní letectví (dále jen „výjimka“).     

I. Výjimka se uděluje:

Pro následující kvalifikace zapsané v průkazech pilota letounů nebo vrtulníků vydaných dle Part-FCL pro letadla provozovaná mimo organizace, na něž se uplatňují požadavky Part-ORO nařízení (EU) č. 965/2012 (Provoz letadel): 

 1. Třídní, typové a přístrojové kvalifikace včetně PBN a LVO
 2. Instruktorské kvalifikace
 3. Jazyková kvalifikace ICAO English
 4. Kvalifikace MOUNTAIN (lety na horská letiště, kde je vyžadována).

II. Doba platnosti výjimky

 1. Končí-li doba platnosti kteréhokoliv z následujících dokumentů Končí-li doba platnosti třídních, typových, přístrojových kvalifikací nebo kvalifikace MOUNTAIN v období od 16.03.2020 do 31.07.2020, prodlužuje se jejich platnost o 4 měsíce nebo do 31.07.2020 podle toho, co nastane dříve.
 2. Končí-li doba platnosti instruktorských kvalifikací nebo jazykové kvalifikace v období od 16.03.2020 do 31.07.2020, prodlužuje se jejich platnost do 31.07.2020.  

III. Podmínky pro udělení výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že držitel předmětné kvalifikace nemůže splnit požadavky pro prodloužení její platnosti obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, činnosti provozovatelů zařízení pro simulaci letu, pilotů-examinátorů a organizací nebo osob oprávněných provádět zkoušky z angličtiny ICAO, a to po splnění následujících požadavků:  

 1. Prodloužení platnosti třídní / typové / přístrojové kvalifikace:
  1. Ke dni udělení výjimky je předmětná třídní / typová / přístrojová / kvalifikace / kvalifikace MOUNTAIN platná.
  2. Během doby platnosti této výjimky absolvoval žadatel instruktáž od instruktora s odpovídajícími právy (dále jen „instruktor“) pro osvěžení požadované úrovně teoretických znalostí nezbytných pro bezpečný provoz příslušné třídy nebo typu letadla a bezpečné provádění příslušných manévrů a postupů. Instruktáž musí obsahovat abnormální a nouzové postupy specifické pro danou třídu / typ letadla.
  3. Instruktor zapíše a potvrdí žadateli absolvovanou instruktáž dle pododstavce 3. (1)(b) tohoto oznámení do jeho zápisníku letů zápisem: „Absolvoval instruktáž dle výjimky ÚCL čj. 1696-20-301 z 06.04.2020 pro prodloužení platnosti kvalifikace: ……..“.   
 2. Prodloužení platnosti instruktorské nebo jazykové kvalifikace: Ke dni udělení výjimky je předmětná instruktorská nebo jazyková kvalifikace platná.
 3. Prodloužení platnosti kvalifikace MOUNTAIN: Provádí zahraniční examinátor / instruktor, který je k tomu oprávněn, podle pravidel stanovených leteckým úřadem, který mu vydal osvědčení examinátora / instruktora s právy pro kvalifikaci MOUNTAIN.

IV. Postup pro udělení výjimky

 1. Žadatel splnil požadavky uvedené v pododstavci III(1), případně III(2).
 2. Examinátor s odpovídajícími právy (dále jen „examinátor“), zkontroluje splnění výše uvedených požadavků.
 3. Examinátor zaznamená prodlouženou platnost předmětné třídní / typové / přístrojové nebo instruktorské nebo jazykové kvalifikace do průkazu pilota žadatele.
 4. Examinátor vyplní formulář OZNÁMENÍ VÝJIMKY – PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI KVALIFIKACÍ – PILOT LETOUNU / VRTULNÍKU VŠEOBECNÉHO LETECTVÍ pro žadatele, kterému s využitím této výjimky prodloužil platnost kvalifikace, a zašle ho spolu s kopií průkazu pilota s prodlouženou kvalifikací e-mailem na adresu:  podatelna@caa.cz . Examinátor může použít jeden formulář oznámení pro více žadatelů.

Oznámení výjimky k prodloužení platnosti kvalifikací zapsaných v průkazech pilota letounů a vrtulníků všeobecného letectví

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor