Plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p., na únor

27. 1. 2020

Byl uveřejněn plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

Plán letů SLO – únor 2020

Všechny aktuální plány letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p., naleznete na stránce Plány letů SLO.