Letadlová technika

12. 4. 2022

Vydání emergency EASA AD 2022-0029R1-E a 2022-0066-E

Byla vydána tato AD: revize Emergency EASA AD 2022-0029R1-E na záchranné padáky ATL-88/90-1B, komerčně známé jako ATL-15 SL (bližší určení v AD), společnosti MarS a.s., Emergency EASA AD 2022-0066-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH (toto AD ruší Emergency EASA AD 2022-0043R1-E).

11. 4. 2022

Aktualizace formuláře – Oznámení o použití postupu pro prodloužení lhůty oprav (RIE)

Odbor provozu letadel aktualizoval formulář – Oznámení o použití postupu pro prodloužení lhůty oprav (RIE). Aktualizace se týká česko-anglické verze formuláře a doplnění několika polí. Aktuální formulář naleznete jako Přílohu 2A ke směrnici CAA-SLP-044-n-14 na stránce Postupy pro udělení / změnu schválení.

8. 4. 2022

Aktualizace seznamu oprávněných organizací

Byla vydána změna oprávnění CZ.21G.0072 společnosti Rubena, s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

6. 4. 2022

Informace o konání semináře pro zkušební piloty

Ve středu 18. května 2022 od 9:00 do 17:00 hod se v objektu CACT Praha (učebna) uskuteční školení v rámci povinného pokračovacího teoretického výcviku zkušebního pilota a technika ÚCL. Bližší informace naleznete zde.

29. 3. 2022

Vydání revize Emergency EASA AD 2022-0043R1-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH

Byla vydána revize Emergency EASA AD 2022-0043R1-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH.

24. 3. 2022

Konec platnosti oprávnění vydaných podle Části M, Hlavy G a Části M, Hlavy F

Dnem 24.03.2022 pozbyla platnost všechna oprávnění udělená dle Části M, Hlavy G, a Části M, Hlavy F (Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014). Organizace, které měly tato oprávnění, byly přetransformovány na organizace s oprávněním dle Části CAMO nebo Části CAO (Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014).

23. 3. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato nová oprávnění:

16. 3. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato nová oprávnění: CZ.CAMO.0050 společnosti NISA AIR spol. s r.o., CZ.CAO.0097 společnosti CAMURO Consulting a.s.. Seznamy všech oprávněných organizací

14. 3. 2022

Vydání Emergency EASA AD 2022-0043-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2022-0043-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH.

11. 3. 2022

Informace o OPT-OUTu pro výrobce malých letadel

V poslední době se objevily informace, že letecké úřady v některých okolních státech odmítají zapisovat do svých leteckých rejstříků letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOM) do 600 kg bez typového osvědčení.Tyto státy totiž nepřistoupili k tzv. OPT-OUTu dle čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1139.