Hlavní aktuality

2. 7. 2020

Vydání dokumentu EASA Certification Information 2020-12

Byl vydán dokument EASA Certification Information 2020-12 – Transfer of Supplemental Type Certificates due to change of Company registration for Air Ambulance Technology GmbH.

2. 7. 2020

Seminář k prevenci neoprávněného narušení vzdušného prostoru

Ve středu 24. 6. 2020 se ve velké zasedací místnosti Úřadu pro civilní letectví uskutečnil seminář k prevenci neoprávněného narušení vzdušného prostoru (Airspace Infringement – ASI).

30. 6. 2020

Uveřejnění změny Příkazu k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením Covid-19

Sekce letová uveřejňuje změnu č. 1 Příkazu CAA-SL-01/2020 – Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19. Účinnost změny č. 1 je od 1. 7. 2020. Uvedený dokument naleznete na stránce – FAQ (Covid-19) a Postupy pro udělení/změnu schválení.

25. 6. 2020

Annexovaná letadla a plnění požadavků na rozlétanost

Úřad pro civilní letectví vydává stanovisko k plnění požadavků na rozlétanost průkazů LAPL – letoun, SPL a LAPL – kluzák, SPL a LAPL – balón, a na prodloužení platnosti kvalifikace SEP land annexovanými letadly.

16. 6. 2020

Aktualizace Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-106)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje aktualizované Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-106), včetně souvisejících formulářů. Změna se týká úpravy systému placení správního poplatku za podání žádosti o souhlas s LVV (více viz Dodatek 4 podmínek). Účinnost verze č. 2 je od 18. 6. 2020. Aktuální dokumenty naleznete na stránce – Letecká veřejná vystoupení.

15. 6. 2020

Změny v postupu výběru správních poplatků

Dne 15. 6. 2020 byly publikovány změny v postupu výběru správních poplatků za úkony prováděné Úřadem pro civilní letectví. Od června 2020 lze provádět platbu správního poplatku bankovním převodem pouze pokud platební údaje obsahují jedinečný variabilní symbol.

12. 6. 2020

Uveřejnění změny č. 4 podmínek CAA-SL-102-n-16 (Seznamovací lety)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje změnu č. 4 podmínek CAA-SL-102-n-16 (Seznamovací lety). Změny odrážejí vývoj evropské legislativy pro oblast provozu letadel a způsobilosti jejich posádek. Účinnost změny č. 4 je od 15. 6. 2020. Aktualizovaný dokument naleznete na stránce: Provoz\Praktické informace.

8. 6. 2020

Tajemství dne 8. dubna

Již několikrát během různých akcí – seminářů, školení apod. – jsme obdrželi otázku, co je tak zajímavého na datu 8. dubna. Kdo má ten den narozeniny? Předseda Evropské komise? Ředitel EASA? Jedná se totiž o datum, které je postupně spojeno s počátkem použitelnosti veškerých oblastí evropských požadavků na způsobilost personálu.

8. 6. 2020

Aktualizace Pokynu CAA-SL-053-n-20 (výjimky FTL, Covid-19)

Sekce letová aktualizovala Pokyn pro provozovatele obchodní letecké dopravy k žádostem o výjimku z omezení doby služby a minimálních odpočinků (opatření v souvislosti s Covid-19) – CAA-SL-053-n-20 (2. vydání). Účinnost 2. vydání je od 5. 6. 2020. Aktualizované dokumenty naleznete na stránce – Postupy pro udělení/změnu schválení.

29. 5. 2020

Posunutí data použitelnosti společných evropských pravidel létání pro bezpilotní letadla

Evropský regulační rámec, o kterém průběžně informujeme prostřednictvím naší webové stánky https://www.caa.cz/provoz/letadla-bez-pilota-na-palube/priprava-spolecnych-evropskych-pravidel/, se v České republice a všech ostatních členských státech EU začne uplatňovat od 31. 12. 2020. Do té doby je třeba se stále řídit platnou národní úpravou a k provozování bezpilotních letadel mít platná národní povolení.