Letadlová technika

30. 11. 2022

Vydání změny směrnice CAA-ST-072-n/04 “Postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami”

ÚCL změnil s platností od 30. 11. 2022 směrnici CAA-ST-072-n/04 POSTUPY PRO VÝKON ODBORNÉHO DOZORU NAD INDIVIDUÁLNÍMI STAVBAMI. Zásadní rozdíly jsou následující:

29. 11. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byly uveřejněny změny těchto oprávnění: Seznamy všech oprávněných organizací

24. 11. 2022

Aktualizace seznamů pověřených pracovníků OLZ a seznamu nezávislého osvědčujícího personálu

Byly uveřejněny aktualizované seznamy pověřených pracovníků OLZ – PP + PPKB a seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

10. 11. 2022

Vydání Emergency Transport Canada AD 2022-62-E na vrtulníky Bell 505 společnosti Bell Textron Canada Limited

Bylo vydáno Emergency Transport Canada AD 2022-62-E na vrtulníky Bell 505 společnosti Bell Textron Canada Limited.

4. 11. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.145.0078 společnosti DARA-AIR, spol. s r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

19. 10. 2022

Dotazník ICAO – přechod z magnetického na zeměpisný sever

Vážení poskytovatelé služeb, rádi bychom Vás požádali o vyplnění níže uvedeného dotazníku ICAO, který se týká přechodu z magnetického na zeměpisný sever v rámci letecké navigace. Dotazník, který je určen provozovatelům letadel, letišť, poskytovatelům ANS a ATC, výrobcům letecké techniky, tvůrcům letových postupů, apod., vyplňujte online formou nejpozději do 30. 10. 2022. Děkujeme vám za […]

11. 10. 2022

Seminář pro Pověřené pracovníky (PP, PPKB) a Oprávněné pracovníky (Nezávislý osvědčující personál)

Odbor způsobilosti letadel v provozu (OZL) informuje o konání semináře pro PP, PPKB a OP (Nezávislý osvědčující personál) ve dnech 22.11.2022, 06.12.2022 nebo 10.01.2023, a to vždy od 9:00 na ÚCL Praha, ve velké zasedací místnosti. Pozvánka na seminář

27. 9. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato oprávnění: oprávnění CZ.CAMO.0090 společnosti OK AVIATION Wings s.r.o.; změna oprávnění CZ.CAMO.0088 a změna oprávnění CZ.145.0079 společnosti MAMBA AIR, s.r.o.; změna oprávnění CZ.CAMO.0073 společnosti AIR BOHEMIA s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

23. 9. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.145.0003 společnosti DSA a.s.. Seznamy všech oprávněných organizací

5. 9. 2022

Změna formuláře CAA/F-ST-115-n/05 “Doporučení pro vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti”

Byla vydána změna č. 5 formuláře CAA/F-ST-115-n/05 “Doporučení pro vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti“.