Letadlová technika

23. 3. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato nová oprávnění:

16. 3. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato nová oprávnění: CZ.CAMO.0050 společnosti NISA AIR spol. s r.o., CZ.CAO.0097 společnosti CAMURO Consulting a.s.. Seznamy všech oprávněných organizací

14. 3. 2022

Vydání Emergency EASA AD 2022-0043-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2022-0043-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH.

11. 3. 2022

Informace o OPT-OUTu pro výrobce malých letadel

V poslední době se objevily informace, že letecké úřady v některých okolních státech odmítají zapisovat do svých leteckých rejstříků letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOM) do 600 kg bez typového osvědčení.Tyto státy totiž nepřistoupili k tzv. OPT-OUTu dle čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1139.

11. 3. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato nová oprávnění:

7. 3. 2022

Termíny pro zavedení SMS systému u údržbových organizací oprávněných podle Části 145

8. listopadu 2021 přijala Evropská Komise nařízení č. 2021/1963, kterým se upravují Část 145 a Část M nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Nejpodstatnějším bodem tohoto nového nařízení je vytvoření článku 145.A.200, který stanovuje povinnost údržbových organizací oprávněných podle Části 145 zavést Systém řízení (Safety Management System – SMS).

7. 3. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato oprávnění:

7. 3. 2022

Vydání EASA AD 2022-0034 na motory M601/H80 společnosti GE Aviation Czech s.r.o.

Bylo vydáno EASA AD 2022-0034 na motory M601/H80 společnosti GE Aviation Czech s.r.o..

25. 2. 2022

Vydání opravy Emergency EASA AD 2021-0283R1-E Correction na vrtulníky EC 130 společnosti AIRBUS HELICOPTERS

Byla vydána oprava Emergency EASA AD 2021-0283R1-E Correction na vrtulníky EC 130 společnosti AIRBUS HELICOPTERS.

23. 2. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.CAMO.0089 společnosti Flying Academy s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací