fbpx

Hlavní aktuality

27. 4. 2021

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 20. května 2021 uveřejní Ministerstvo dopravy prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) následující letecký předpis, resp. jeho změnu:

27. 4. 2021

Jmenování nové ředitelky sekce správní a bezpečnostní

Ke dni 26. dubna jsem na základě výsledků výběrového řízení jmenoval ředitelkou sekce správní a bezpečnostní JUDr. Kateřinu Havlíkovou, LL.M., která dosud zastávala pozici ředitelky odboru právního v rámci sekce. Z vlastní zkušenosti vím, že to je pozice velmi náročná a stěžejní nejen pro chod Úřadu pro civilní letectví. Nepochybuji, že výběrem vedení úřadu získalo velikou posilu […]

27. 4. 2021

Nový postup pro způsobilost pilotů kluzáků

Byl aktualizován postup CAA-ZLP-161 pro způsobilost pilotů kluzáků . Informace jsou dostupné na stránce Letecký personál / Pilot kluzáků .

26. 4. 2021

Změna směrnic ST

Byly vydány změny těchto směrnic: Změna č. 10 směrnice CAA-ST-098-n/09 – Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem úředně oprávněným ÚCL dle Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, Část ML, Změna č. 13 směrnice CAA-TI-008-n/98 – Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených letadel a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky, Změna č. 10 směrnice […]

26. 4. 2021

Restrikce spojené s COVID-19 – doplnění informací

Byly doplněny informace, které se týkají dovozů letadel, platnosti ARC a platnosti oprávnění.

21. 4. 2021

Uveřejnění změny č. 4 Směrnice CAA-SL-002-n-14 (AltMOC)

Obor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 4 Směrnice CAA-SL-002-n-14 (Alternativní způsoby průkazu). Uvedená změna zapracovává ustanovení nařízení (EU) č. 2019/1384.

21. 4. 2021

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla vydána tato oprávnění: CZ.CAO.0023 a CZ.006.0023-CAO společnosti AGROAIR spol. s r.o., CZ.CAMO.0007 společnosti HELITOM s.r.o.. Bylo změněno oprávnění CZ.145.0077 společnosti ŘLP ČR s.p.. Seznam všech oprávněných organizací

19. 4. 2021

Uveřejnění EASA NPA 2021-07

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 15. dubna 2021 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2021-07 (Regular update of CS-ETSO).

19. 4. 2021

Seminář instruktorů FI(S)

ÚCL informuje o konání semináře instruktorů FI(S) ve dnech 22. 4. 2021 – 25. 4. 2021. Seminář pořádá on-line Aeroklub Tábor, z.s..

16. 4. 2021

EASA Certification Information 2021-18 – GE Aviation Czech s.r.o.

Byla vydána EASA CI 2021-18, která se týká modelů těchto motorů M601F-11, M601F-22, M601F-32 and M601T společnosti GE Aviation Czech s.r.o. a jejich uvedení v EASA Type Certificate No. EASA.E.070.