Hlavní aktuality

24. 3. 2020

Formuláře pro postupy pro vydávání ARC v souvislosti s Částí ML

Dnem 24.3.2020 vstupuje v platnost Část ML Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Všechny potřebné aktualizované formuláře spojené se směrnicí CAA-ST-098-9/09 – Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem, jsou od 24.3.2020 dostupné.

24. 3. 2020

Vydání Emergency EASA AD 2020-0068-E pro letadla L 23 Super-Blaník

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2020-0068-E pro všechna výrobní čísla letadla L 23 Super-Blaník.

23. 3. 2020

Dočasně rezervované prostory TRA GA Toužim

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví dočasně rezervované prostory TRA GA Toužim.

20. 3. 2020

Časté dotazy k situaci kolem koronaviru

V souvislosti se současným mimořádným stavem jsme na webu vytvořili stránku s často kladenými dotazy. Dotazy a související odpovědi jsou pro lepší přehlednost tříděny dle odborné oblasti. Stránku budeme průběžně doplňovat. Časté dotazy k situaci kolem koronaviru

19. 3. 2020

Zrušení standardizačního školení examinátorů TRE/SFE

Informujeme vás, že v souvislosti s aktuální situací v ČR ohledně pandemie koronovaviru Covid-19 se ruší standardizační školení examinátorů TRE/SFE, které mělo proběhnout v CATC Praha dne 24. 3. 2020.

18. 3. 2020

Uveřejnění EASA NPA 2020-06

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 16. března 2020 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2020-06 (Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16, Volumes I, II and III).

18. 3. 2020

Změny v závaznosti systému údržbových lhůt spojených se změnou Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

ÚCL na základě množících se dotazů informuje, že se změny v závaznosti systému údržbových lhůt spojených se změnou Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, která vstoupí v platnost 24.3.2020, týkají pouze letadel transferovaných (pod působností EASA) a netýkají se tzv. annexovaných letadel (tj. letadel dle Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139). U annexovaných letadel zatím […]

17. 3. 2020

Vyřizování žádostí o ověřování spolehlivosti po dobu trvání nouzového stavu

V souvislosti s přijetím usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření se způsob vyřizování žádostí o ověřování spolehlivosti po dobu trvání nouzového stavu řídí následujícími pravidly: Doba určená pro styk s veřejností je pouze pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hod.. Mimo určené hodiny je budova pro veřejnost uzavřena. Žadatelé o ověření spolehlivosti, kteří jsou státními […]

17. 3. 2020

Sdělení pro cestující, jejichž plánované lety byly zrušeny v období od 5. 3. 2020 do současnosti

Vážení cestující, s ohledem na hromadné rušení letů leteckých společností v období od 5. 3. 2020 do odvolání v důsledku kroků přijatých vládou České republiky si Vás dovolujeme informovat o tom, že Úřad pro civilní letectví nebude po leteckých dopravcích vymáhat náhradu škody ve smyslu čl. 7 nařízení EP a Rady (ES) č. 261/2004. Letecký dopravce je povinen […]

16. 3. 2020

Reakce na nouzový stav

Úřad pro civilní letectví v reakci na mimořádné zasedání Vlády České republiky z 15. 3. 2020 upravuje svůj chod následovně: