Hlavní aktuality

27. 5. 2024

Uveřejnění změny směrnice CAA-TI-011-n/97

Byla zveřejněna změna č. 11 směrnice CAA-TI-011-n/97 “Požadavky ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby“.Směrnice platí pro letadla uvedená v Příloze I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139. Změna směrnice umožňuje u národních letadel akceptaci STC vydaných státem držitele TC letadla, a dále doplňuje pokyny pro údržbu letadel s nově validovanými TC na […]

24. 5. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu (k 24.05.2024)

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

20. 5. 2024

Volné služební místo – rada/odborný rada – personalista/personalistka – mzdový účetní/mzdová účetní oddělení mzdového a personálního odboru vnitřní správy sekce pro správu a veřejnost (č. j. 5649-24-110)

Dne 20. května bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady – personalisty/personalistky – mzdového účetního/mzdové účetní oddělení mzdového a personálního odboru vnitřní správy sekce pro správu a veřejnost (ID 160.002, ID ISoSS 30021643) – č.j. 5649-24-110

16. 5. 2024

Aktualizace seznamů oprávnění (podle Části CAO a směrnice CAA-TI-006-n/98)

Byla uveřejněna tato oprávnění: Seznamy všech oprávněných organizací

13. 5. 2024

Uveřejnění Poradního oběžníku PO/ST-L8/A.2.7.6.2.f)

ÚCL vydal Poradní oběžník PO/ST-L8/A.2.7.6.2.f) – “Postup a podmínky pro umožnění provádění vývojových a výrobních zkušebních letů letadel určených pro mimoevropský trh“.Poradní oběžník definuje postup a stanovuje podmínky, za kterých je možné provádět vývojové zkušební lety letadel, určených pouze pro mimoevropský trh. Tato problematika se může týkat např. letadel, která budou v budoucnu plnit nové požadavky […]

7. 5. 2024

Uveřejnění EASA NPA 2024-04

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 30. dubna 2024 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2024-04 (Regular update of Commission Regulation (EU) No 748/2012 and the associated acceptable means of compliance and guidance material).

7. 5. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných organizací podle Části 145

Byly uveřejněny tyto změny oprávnění: Seznamy všech oprávněných organizací

7. 5. 2024

SL ICAO – obavy o bezpečnost letectví v souvislosti s rušením GNSS

ÚCL upozorňuje, že Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) zveřejnila prostřednictvím svého dopisu (SL ICAO) v souvislosti s obavami týkajícími se rušení Globálního navigačního družicového systému (GNSS) nejen odkazy na bezpečnostní publikace vydané v této souvislosti Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) a Federálním leteckým úřadem USA (FAA), ale také doporučení sestavená v rámci […]

2. 5. 2024

Vydání Emergency UK AD  G-2024-001-E na horkovzdušné balony společnosti Lindstrand Technologies Limited

Bylo vydáno Emergency UK AD  G-2024-001-E na horkovzdušné balony společnosti Lindstrand Technologies Limited (vyrobené po březnu 2017  a vybavené “Polyester Filled Aramid (Kevlar) load tapes“).

30. 4. 2024

Prodloužení spolehlivosti osob, kterým skončí platnost dokladu v průběhu řízení o nové ověření spolehlivosti

Ministerstvo dopravy vydalo v reakci na současné vysoké vytížení agendy ověřování spolehlivosti dle § 85e a násl. zákona o civilním letectví rozhodnutí, dle kterého lze na držitele dokladů o spolehlivosti nahlížet jako na spolehlivé i v případě, kdy jim během řízení platnost dokladu skončí.