Hlavní aktuality

10. 11. 2022

Vydání Emergency Transport Canada AD 2022-62-E na vrtulníky Bell 505 společnosti Bell Textron Canada Limited

Bylo vydáno Emergency Transport Canada AD 2022-62-E na vrtulníky Bell 505 společnosti Bell Textron Canada Limited.

4. 11. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.145.0078 společnosti DARA-AIR, spol. s r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

4. 11. 2022

Uveřejnění EASA SIB 2022-09

Úřad pro civilní letectví upozorňuje, že agentura EASA uveřejnila dne 3. 11. 2022 Safety Information Bulletin (SIB) 2022-09 “Re‐entry into Earth’s Atmosphere of Space Debris of Rocket Long March 5B (CZ‐5B)”, který naleznete níže: EASA SIB 2022-09

3. 11. 2022

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 3. listopadu 2022 uveřejnilo Ministerstvo dopravy prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) následující letecké předpisy, resp. jejich změny:

3. 11. 2022

Uveřejnění směrnice CAA-SL-100-n-22 – Postupy pro získání a prodloužení oprávnění PAR(A/H/B) a přijatelné způsoby průkazu ÚCL pro vytvoření programů a osnov výcviku a přezkoušení pro letecké práce/zvláštní provoz a hašení požárů (FFF)

V návaznosti na změnu č. 11/ČR předpisu L 2 uveřejňuje Odbor provozu letadel, Sekce letové směrnici CAA-SL-100-n-22. Uvedenou směrnicí se nahrazuje směrnice CAA-SLP-100-n-13 (Postupy pro získání a prodloužení oprávnění PAR, WRK, FFF a TST (jen provozní). Účinnost směrnice je od 3. 11. 2022. Dokument, včetně přechodových opatření naleznete na stránce – Letecké práce.

1. 11. 2022

Sdělení ředitele úřadu k medializaci správního řízení

Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad) v reakci na medializaci nepravomocně udělené sankce v souvislosti s prošetřovaným zásahem v Hřensku obdržel množství podnětů, výhrůžek, kritiky, ale i podpory. Úřad při respektování práv účastníka řízení nemůže veřejnosti sdělovat detaily probíhajícího správního řízení.

31. 10. 2022

Stanovisko ÚCL k nedávno uložené pokutě

Vzhledem k medializaci jedné z pokut, kterou Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) v nedávné době uložil, poskytujeme následující stanovisko.

31. 10. 2022

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 6. října 2022 uveřejnilo Ministerstvo dopravy prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) následující letecké předpisy, resp. jejich změny:

20. 10. 2022

Aktualizace směrnice ÚCL-211

Ke dni 24. 10. 2022 vstupuje v platnost změna č. 13 čj. 8959-22-701 Směrnice ÚCL-211 „Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu a dispečerů AFIS“.

19. 10. 2022

Dotazník ICAO – přechod z magnetického na zeměpisný sever

Vážení poskytovatelé služeb, rádi bychom Vás požádali o vyplnění níže uvedeného dotazníku ICAO, který se týká přechodu z magnetického na zeměpisný sever v rámci letecké navigace. Dotazník, který je určen provozovatelům letadel, letišť, poskytovatelům ANS a ATC, výrobcům letecké techniky, tvůrcům letových postupů, apod., vyplňujte online formou nejpozději do 30. 10. 2022. Děkujeme vám za […]