Hlavní aktuality

11. 8. 2023

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 10. srpna 2023 uveřejnilo Ministerstvo dopravy prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) následující letecký předpis, resp. jeho změnu:

9. 8. 2023

Aktualizace směrnice CAA/S-SP-013-n/2019 (Směrnice pro provádění osvědčení poskytovatelů služeb a osvědčení organizací pro výcvik)

Byla provedena revize směrnice CAA/S-SP-013-1/2019 Směrnice pro provádění osvědčení poskytovatelů služeb a osvědčení organizací pro výcvik.

8. 8. 2023

Změny oprávnění organizací

Byly uveřejněny tyto změny oprávnění: Seznamy všech oprávněných organizací

8. 8. 2023

Uveřejnění směrnice CAA/S-SP-041-0/2023 (Zpracování hlášení událostí v ATM/ANS při výkonu dohledu nad provozní bezpečností)

Byla vydána směrnice Zpracování hlášení událostí v ATM/ANS při výkonu dohledu nad provozní bezpečností (CAA/S-SP-041-0/2023), verze 1.0 s účinností k 1. 8. 2023.

8. 8. 2023

Aktualizace směrnice CAA/S-SP-009-4/2019 (Dohled nad řízením změn u poskytovatelů služeb a u organizací pro výcvik řídících letového provozu)

Byla vydána směrnice Dohled nad řízením změn u poskytovatelů služeb a u organizací pro výcvik řídících letového provozu (CAA/S-SP-009-4/2019), verze 5.0 s účinností k 1. 1. 2024.

4. 8. 2023

Vydání Emergency EASA AD  2023-0156-E na motory Rotax 912 and 914 společnosti BRP-ROTAX GmbH & Co KG

Bylo vydáno Emergency EASA AD  2023-0156-E na motory Rotax 912 A, 912 F, 912 S a 912 iSc Sport společnosti BRP-ROTAX GmbH & Co KG.

31. 7. 2023

Vydání emergency UK CAA AD G-2023-0010-E na všechny balony a vzducholodě vybavené palivovými lahvemi Part Number CB2990 Issue A (Alugas)

Bylo vydáno UK Emergency AD G-2023-0005-E na balóny a vzducholodě, které jsou vybaveny palivovými lahvemi Part Number CB2990 Issue A (Alugas) a výrobními čísly OC25001 až OC25202 a QI14001 až QI14496.

20. 7. 2023

PARAŠUTISMUS – Nový termín školení pro získání kategorie A

Odbor provozu letadel uveřejňuje nový termín školení pro získání kategorie A. Termín je stanoven na 2. 8. 2023 od 10:00 hod v budově ÚCL. Přehled termínů a podrobné informace ke školení naleznete na stránce – Parašutismus\Důležité provozní informace.

10. 7. 2023

Komentář ÚCL k podnětům na letecké činnosti v zemědělství

ÚCL každoročně přijme řadu podnětů a stížností na lety, které jsou prováděny v zemědělství. Vzhledem k tomu, že je toto téma veřejností stále více sledováno, uveřejňujeme vysvětlující komentář k této problematice. Dokument Komentář ÚCL k podnětům na letecké činnosti v zemědělství naleznete také trvale uveřejněn na stránce – Praktické informace – provoz letadel.

4. 7. 2023

Seminář k prevenci narušení vzdušného prostoru

V pátek 23. 6. 2023 se v IATCC v Jenči (ŘLP ČR, s.p.) uskutečnil seminář k prevenci narušení vzdušného prostoru (Airspace infringement – ASI) organizovaný Úřadem pro civilní letectví s podporou ŘLP ČR, s.p.