Letadlová technika

30.3.2020

Formuláře související se změnou Nařízení Komise (EU) č.1321/2014

Dnem 24.3.2020 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) 1321/2014, Část M a Část ML. Upozorňujeme na nutnost využívat aktualizované a nové formuláře související s osvědčením kontroly letové způsobilosti (ARC) a vzory pro vytváření programů údržby..

30. 3. 2020

Informace související se změnou nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

Úřad průběžně doplňuje informace publikované za účelem usnadnění implementace změny nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Všechny aktuální informace naleznete na níže odkazované stránce. Změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

26. 3. 2020

Vydání EASA SIB 2020-05

Byl vydán EASA SIB 2020-05 – Aircraft Maintenance Programme under Part ML.

24. 3. 2020

Formuláře pro postupy pro vydávání ARC v souvislosti s Částí ML

Dnem 24.3.2020 vstupuje v platnost Část ML Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Všechny potřebné aktualizované formuláře spojené se směrnicí CAA-ST-098-9/09 – Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem, jsou od 24.3.2020 dostupné.

23.3.2020

Formuláře pro tvorbu programu údržby letadla

Pro snadnější tvorbu programu údržby letadla byly uveřejněny formuláře: CAA/F-ST-178-n/09 (Část M) CAA/F-ST-246-n/20 (Část ML)

24. 3. 2020

Vydání Emergency EASA AD 2020-0068-E pro letadla L 23 Super-Blaník

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2020-0068-E pro všechna výrobní čísla letadla L 23 Super-Blaník.

23.3.2020

Změna dodatečných požadavků na provádění údržby a na tvorbu programů údržby

Byla vydána změna č.6 “údržbové” směrnice CAA/ST-092-n/07 – Dodatečné požadavky na provádění údržby a na tvorbu programů údržby letadel, jejichž typové osvědčení bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 převedeno pod pravomoc EASA (transferovaná letadla).

19. 3. 2020

Poradní oběžník pro tvorbu programu údržby letadla

Pro snadnější zavedení Part ML vydává ÚCL poradní oběžník PO/ST – Part ML – ML.A.302 pro tvorbu programu údržby. Úkony údržby, striktně doporučené ÚCL, budou pro další typy letadel průběžně doplňovány (zde).

18. 3. 2020

Změny v závaznosti systému údržbových lhůt spojených se změnou Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

ÚCL na základě množících se dotazů informuje, že se změny v závaznosti systému údržbových lhůt spojených se změnou Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, která vstoupí v platnost 24.3.2020, týkají pouze letadel transferovaných (pod působností EASA) a netýkají se tzv. annexovaných letadel (tj. letadel dle Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139). U annexovaných letadel zatím […]

3. 3. 2020

Uveřejnění základních informací plynoucích ze změny Nařízení Komise (EU) 1321/2014

ÚCL zveřejnil základní informace plynoucí ze změny Nařízení Komise (EU) 1321/2014, týkající se zavedení nových Částí (Část ML, Část CAMO, Část CAO).