Letadlová technika

1.9.2020

Změna formuláře EASA Form 1

Byla provedena změna č.3 formuláře EASA Form 1 – Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou CAA/F-ST-067-3/04.

1.9.2020

Vydání Emergency FAA AD 2020-18-51-E

Bylo vydáno Emergency FAA AD 2020-18-51-E – Sandia attitude indicator.

25. 8. 2020

Zrušení směrnice CAA-ST-106-n/11 “Hlášení událostí”

Byla zrušena směrnice CAA-ST-106-n/11 (Hlášení událostí). Informace týkající se hlášení událostí jsou uvedeny zde.

21. 8. 2020

Vydání AD 2014-0076R2

Bylo vydáno EASA AD 2014-0076R2 pro Airbus Helicopters – AS 350 B, BA, BB, B1, B2, B3 and D helicopters, and AS 355 E, F, F1, F2, N and NP helicopters, all serial numbers, if an affected part, as defined in this AD, is installed, except helicopters on which Airbus Helicopters modification (MOD) 073232 has […]

6. 8. 2020

Vydání EASA SIB 2020-14

Byl vydán EASA SIB 2020-14 “Pitot-Static Issues After Storage due to the COVID-19 Pandemic”.

24.7.2020

Vydání Emergency FAA AD na letadla The Boeing Company – letadla – Model 737-300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900 a -900ER

Bylo vydáno Emergency FAA AD 2020-16-51-E na letadla The Boeing Company – letadla – Model  737-300, -400, -500, -600, -700, -700C, -800, -900 a -900ER.

27.7.2020

Změny požadavků ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby “annexových” letadel

Dne 24.3.2020 vstoupila v platnost změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Toto nařízení zavedlo mimo jiné změny v přístupu k údržbě vybraných „lehkých“ letadel a v důsledku toho se začaly používat jiné, zjednodušené postupy údržby. Výše uvedené nařízení se ale nevztahuje na letadla dle Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, tzv. „annexová letadla“.

9. 7. 2020

Vydání NPR/AD 2020-505-02

Bylo vydáno ANAC AD 2020-505-02 pro letadla Embraer EMB-505, kterým se ruší a nahrazuje EAD (emergency AD) 2020-01-01.

7. 7. 2020

Vydání EASA AD 2020-0143

Bylo vydáno EASA AD 2020-0143 na motory GE Aviation Czech (GEAC) s.r.o., které nahradilo EASA AD 2019-0244.

2. 7. 2020

Vydání dokumentu EASA Certification Information 2020-12

Byl vydán dokument EASA Certification Information 2020-12 – Transfer of Supplemental Type Certificates due to change of Company registration for Air Ambulance Technology GmbH.