Aktuality

15. 3. 2022

Uveřejnění směrnice CAA-SL-056-n-22 (Kontrolní lety po údržbě)

Odbor provozu letadel uveřejňuje směrnici CAA-SL-056-n-22 – Zavedení postupů pro kontrolní lety po údržbě dle nařízení (EU) č. 965/2012. Směrnice je účinná od 15. 3. 2022. Dokument naleznete na stránce – Postupy pro udělení / změnu schválení.

14. 3. 2022

Vydání Emergency EASA AD 2022-0043-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2022-0043-E na motorové kluzáky SF 25 společnosti SCHEIBE AIRCRAFT GmbH.

11. 3. 2022

Informace o OPT-OUTu pro výrobce malých letadel

V poslední době se objevily informace, že letecké úřady v některých okolních státech odmítají zapisovat do svých leteckých rejstříků letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOM) do 600 kg bez typového osvědčení.Tyto státy totiž nepřistoupili k tzv. OPT-OUTu dle čl. 2 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1139.

11. 3. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato nová oprávnění:

9. 3. 2022

Výjimka z plnění požadavku SERA.4001, písm. b) – podávání letového plánu (provoz HEMS)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu výjimky z plnění požadavku SERA.4001(b), určenou pro provozovatele vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS). Aktuální i původní výjimku naleznete na stránce Provoz\Praktické informace.

9. 3. 2022

Be Ready – Fly Safely Campaign

S blížícím se začátkem letové sezóny všeobecného letectví EASA spojila své síly s evropskými národními úřady, asociacemi a kluby, aby zrealizovala kampaň „Buďte připraveni létat bezpečně“.

8. 3. 2022

Publikace formulářů pro AltMoC v oblasti ATM/ANS a TO

Odbor navigačních služeb ÚCL publikoval formuláře použitelné pro žádost o schválení a popis AltMoC v oblasti ATM/ANS a TO spolu s pokyny pro jejich vyplnění. Uvedené dokumenty naleznete na stránce AltMoC.

7. 3. 2022

Provozní přechod na systém TopSky ukončen

Dne 4. 3. 2022 bylo státním podnikem Řízení letového provozu České republiky po více než dvaceti letech ukončeno používání dosavadního systému řízení letového provozu a do provozu byl plně nasazen systém nové generace TopSky, jehož ambicí je zajistit plnění vysokých technických i kapacitních požadavků kladených na systémy řízení v 21. století.

7. 3. 2022

Termíny pro zavedení SMS systému u údržbových organizací oprávněných podle Části 145

8. listopadu 2021 přijala Evropská Komise nařízení č. 2021/1963, kterým se upravují Část 145 a Část M nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Nejpodstatnějším bodem tohoto nového nařízení je vytvoření článku 145.A.200, který stanovuje povinnost údržbových organizací oprávněných podle Části 145 zavést Systém řízení (Safety Management System – SMS).

7. 3. 2022

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato oprávnění: