Hlavní aktuality

26. 3. 2020

Uveřejnění směrnice sekce provozní

Byla vydána nová směrnice sekce provozní ÚCL CAA/S-SP-021-0/2020 UŽÍVÁNÍ A REGULACE VZDUŠNÉHO PROSTORU ČR popisující zásady a postupy pro regulaci vzdušného prostoru ČR. Směrnice obsahuje odpovědnosti, povinnosti a principy, podle kterých správní orgán zajišťuje a provádí regulaci užívání vzdušného prostoru ČR. Směrnice nahrazuje směrnici CAA/S-SLS-017-3/2012.

26. 3. 2020

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisu L 17

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhu změny č. 17 předpisu L 17 (Bezpečnost – Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy).

26. 3. 2020

OOP – Dočasně omezený prostor Červenka

Na základě žádosti Policie České republiky vydává Úřad pro civilní letectví, podle § 44 odst. (4) zákona č. 49/1997 Sb., opatření obecné povahy, kterým se stanoví dočasně omezený prostor Červenka. Dočasně omezený prostor Červenka je zřízen s účinností od 26.03.2020 (08.00 UTC) do 31.03.2020 (19.00 UTC).

26. 3. 2020

Vydání EASA SIB 2020-05

Byl vydán EASA SIB 2020-05 – Aircraft Maintenance Programme under Part ML.

24. 3. 2020

Formuláře pro postupy pro vydávání ARC v souvislosti s Částí ML

Dnem 24.3.2020 vstupuje v platnost Část ML Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Všechny potřebné aktualizované formuláře spojené se směrnicí CAA-ST-098-9/09 – Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem, jsou od 24.3.2020 dostupné.

24. 3. 2020

Vydání Emergency EASA AD 2020-0068-E pro letadla L 23 Super-Blaník

Bylo vydáno Emergency EASA AD 2020-0068-E pro všechna výrobní čísla letadla L 23 Super-Blaník.

23. 3. 2020

Dočasně rezervované prostory TRA GA Toužim

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví dočasně rezervované prostory TRA GA Toužim.

20. 3. 2020

Časté dotazy k situaci kolem koronaviru

V souvislosti se současným mimořádným stavem jsme na webu vytvořili stránku s často kladenými dotazy. Dotazy a související odpovědi jsou pro lepší přehlednost tříděny dle odborné oblasti. Stránku budeme průběžně doplňovat. Časté dotazy k situaci kolem koronaviru

19. 3. 2020

Zrušení standardizačního školení examinátorů TRE/SFE

Informujeme vás, že v souvislosti s aktuální situací v ČR ohledně pandemie koronovaviru Covid-19 se ruší standardizační školení examinátorů TRE/SFE, které mělo proběhnout v CATC Praha dne 24. 3. 2020.

18. 3. 2020

Uveřejnění EASA NPA 2020-06

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 16. března 2020 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2020-06 (Implementation of the latest CAEP amendments to ICAO Annex 16, Volumes I, II and III).