fbpx

Hlavní aktuality

11. 9. 2020

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisům L 6/I, L 6/II a L 6/III

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhům změn předpisů L 6 (Provoz letadel).

11. 9. 2020

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisu L 14

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhu změny č. 15 a 9/ČR předpisu L 14 (Letiště).

9. 9. 2020

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisům L 16/I, L 16/II a L 16/III

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhům změn předpisů L 16 (Ochrana životního prostředí), Svazku I (Hluk letadel), Svazku II (Emise letadlových motorů) a Svazku III (Emise CO2 letounů).

9. 9. 2020

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 10. září 2020 uveřejní Ministerstvo dopravy, prostřednictvím Letecké informační služby (LIS), následující letecký předpis, resp. jeho změnu:

4. 9. 2020

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byly zaktualizovány seznamy oprávněných organizací. Část M, Hlava G Část CAMO Část CAO Část 145 Část M, Hlava F CAA-TI-006-n/98

1.9.2020

Změna formuláře EASA Form 1

Byla provedena změna č.3 formuláře EASA Form 1 – Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou CAA/F-ST-067-3/04.

1.9.2020

Vydání Emergency FAA AD 2020-18-51-E

Bylo vydáno Emergency FAA AD 2020-18-51-E – Sandia attitude indicator.

1. 9. 2020

INFORMACE PRO VEŘEJNOST (účinnost ke dni 1. září 2020)

Návštěvníky budovy Úřadu pro civilní letectví si dovolujeme upozornit, že ve všech prostorách určených pro styk s veřejností jsou s účinností ke dni 1. září 2020 do odvolání všechny osoby povinny používat roušky nebo jinak vhodně zakrýt dýchací cesty v době určené pro styk s veřejností. Zároveň Vás i nadále prosíme o dodržování základních hygienických pravidel a dodržování bezpečných […]

31. 8. 2020

Volné služební místo v oddělení konstrukce

Dne 31. 8. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady v oddělení konstrukce odboru certifikace a inženýringu sekce technické.

25. 8. 2020

Zrušení směrnice CAA-ST-106-n/11 „Hlášení událostí“

Byla zrušena směrnice CAA-ST-106-n/11 (Hlášení událostí). Informace týkající se hlášení událostí jsou uvedeny zde.