fbpx

OOP – Ochranné pásmo heliportu HEMS Neratovice

16. 11. 2020

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu HEMS Neratovice.

OOP OP heliport HEMS Neratovice

Vyvěšeno dne: 16.11.2020 | Svěšeno dne: 01.12.2020

Více informací naleznete na úřední desce ÚCL nebo na stránce Opatření obecné povahy.