fbpx

OOP – Ochranné pásmo heliportu HEMS Náchod

8. 4. 2021

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu HEMS Náchod.

OOP OP HENA

Vyvěšeno dne: 08.04.2021 | Svěšeno dne: 23.04.2021

Více informací naleznete na úřední desce ÚCL nebo na stránce Opatření obecné povahy.