Odložení data použitelnosti standardních scénářů

21. 7. 2021

Dne 16. 7. 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 253 vyhlášeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1166 ze dne 15. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení data použitelnosti standardních scénářů provozu ve vizuálním dohledu nebo mimo vizuální dohled (standardní scénáře STS-01 a STS-02 stanovené v dodatku 1 přílohy uvedeného prováděcího nařízení), a to do 3. prosince 2023.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku a naleznete jej na odkazu níže.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0049.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní