Ochranná pásma letiště Soběslav

3.10.2019

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy k ochranným pásmům letiště Soběslav.

Ochranná pásma letiště Soběslav

Vyvěšeno dne: 03.10.2019 | Svěšeno dne: 18.10.2019

Více informací naleznete na úřední desce ÚCL nebo na stránce Návrhy opatření obecné povahy.