Informace týkající se vydávání nových průkazů způsobilosti a jejich změn a vydávání osvědčení

23. 5. 2023

Jak už byly informovány letecké školy, odbor způsobilosti leteckého personálu vydává a provádí změny do průkazů a osvědčení pilotů a techniků údržby letadel v řádu několika pracovních dní.

V případě podání neúplné žádosti s chybějícími údaji je žadatel vyzván k jejímu doplnění telefonicky, případně e-mailem.   Obvykle je nový průkaz vytištěn a připraven k vyzvednutí do 5-ti pracovních dní od doručení kompletní žádosti. Tato lhůta se může mírně prodloužit v závislosti na počtu vyřizovaných žádostí. O možnosti vyzvednutí připraveného průkazu je žadatel informován telefonicky, případně e-mailem.

Vydání a změna průkazu na počkání již není možná z kapacitních důvodů. Tato flexibilní a jistě příznivá forma vyřizování žádostí pilotů je již pro ÚCL nadále neudržitelná. Od zavedení této praxe před mnoha lety došlo za uplynulé roky k postupnému nárůstu počtu pilotů, které Úřad eviduje, za posledních 10 let jde jen u kategorie pilot letounů o navýšení o 40 %, a toto navýšení přináší zvýšené časové nároky na úřední osoby, které se žádostem leteckého personálu věnují. Aby byl současně zachován prostor pro zpracování dalších svěřených agend v požadované kvalitě, přistoupil Úřad k tomuto opatření.  Žádáme tímto letecké školy o spolupráci, aby pomohly žadatelům s kontrolou obsahu žádosti, zda je kompletní, aby se co nejvíce omezil počet neúplných žádostí a průkazy tak mohly být vyřizovány v co možná nejkratších lhůtách.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu