Hlášení o porušení příkazu provozovatele letiště

12. 1. 2023

Kdo si myslí, že během letu může porušovat pravidla, protože ho nikdo nedostihne, měl by se mít na pozoru. A porušovat pravidla stanovená pro lety v blízkosti letiště se už vůbec nemusí vyplatit.

Nově byl vydán letecký informační oběžník, který tuto problematiku vysvětluje. K zajištění bezpečnosti a koordinace provozu je totiž provozovatel letiště oprávněn vydávat příkazy. Toto právo mu dává přímo zákon o civilním letectví. Za takový příkaz se považují také protihlukové postupy, stanovený letištní okruh apod. Pro piloty může provozovatel letiště příkazy publikovat např. ve VFR příručce a dalších leteckých publikacích.

Každý pilot je povinen dodržovat zákony, letecké předpisy a postupy a s jejich aktuálním zněním se seznámit před každým letem. Proto je povinen dodržovat také příkazy provozovatele letiště. Jediným oprávněným nedodržením příkazu provozovatele je bezpečné provedení letu, za které však každý pilot letadla nese svoji odpovědnost.

Provozovatel letiště, který zjistí, že pilot jeho příkaz nedodržel, je oprávněn takovou událost oznámit Úřadu pro civilní letectví. K hlášení se využije tento formulář.

Úřad se takovou událostí bude zabývat jako s podnětem, a když zjistí porušení příkazu, které pilot nedokáže odůvodnit, bude postupovat v rámci přestupkového řízení. Proto nezapomeňte, že před porušením pravidel neuletíte!

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní