Epocha k Úřadu pro civilní letectví, 4. díl

Pokračujeme v článku Epocha 4. dílem. Období od roku 1948 do roku 1968 bylo z pohledu formování systému státního dozoru zásadní nejen kvůli tomu, že se v roce 1965 poprvé setkáváme se Státní leteckou inspekcí. Hnacím motorem tehdejších reforem byla snaha jasně oddělit provozní činnosti státního aparátu od činností souvisejících se státním dozorem. Období 1948-1968 … Pokračování textu Epocha k Úřadu pro civilní letectví, 4. díl