Automatické prodloužení platnosti povolení vydaných podle národních postupů

Sdělením ředitele sekce provozní ze dne 31.12.2020 dochází k automatickému prodloužení platnosti povolení k létání, k leteckým pracím a k leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaných letadlem bez pilota na palubě až do 1.1.2022. Platnost povolení je prodloužena automaticky, držitelé povolení nemusí o prodloužení platnosti žádat. Sdělení ředitele SP