Aktuální informace k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů v ČR s ohledem na přípravu novely leteckého zákona

10. 6. 2022

Poslaneckou sněmovnou byla v prvním čtení projednána novela zákona o civilním letectví, jejímž cílem je implementace pravidel EU v oblasti regulace provozů dronů. V rámci projednávání byly Poslaneckou sněmovnou vzneseny dotazy a připomínky zejména k otázce regulace modelářů a modelářských klubů, na které Úřad pro civilní letectví (ÚCL) společně s Ministerstvem dopravy (MD) cítí potřebu touto cestou reagovat.

Obecně je na úvod třeba říci, že otázka, zda se evropská regulace vztahuje také na model letadla a zda je možné oblast leteckého modelářství z regulace vyjmout je bezpředmětná, neboť nařízení EU jsou z větší části přímo použitelná a mají aplikační přednost před zákonem. Výslovně stanoví, že letecké modely spadají pod pojem bezpilotního letadla (dronu), tzn., že se na ně nová regulace celkově vztahuje (byť s částečně zvláštním režimem pro organizované modeláře). Unijní právo tedy neumožňuje vyjmout letecké modely z příslušné regulace. Mimo jiné i k této otázce pak vydala EASA systém odpovědí na často kladené dotazy, které jsou v českém překladu dostupné na webových stránkách Úřadu https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/modely-letadel/obecne-informace/

Je třeba také říci, že ÚCL i MD přistupují k oblasti modelářů velmi vstřícně a v rámci společných jednání je naší snahou dojednat pro modeláře takové podmínky, aby byl jejich provoz co nejméně ovlivněn, při současném dodržení právních požadavků a hlavně bezpečnosti létání i pro pilotované letectví.

Uplatňuje se tak výklad ve vztahu k přechodnému ustanovení nařízení EU, které do 1. ledna 2023 umožňuje organizovaným modelářům fungovat a provozovat své modely de facto jako podle národní regulace před rokem 2021. Také byla dojednána možnost, aby se u Úřadu jako provozovatel zaregistroval pouze daný modelářský klub jako celek a nikoli každý jeho jednotlivý člen (byť např. prostřednictvím klubu). Jde o výklad nařízení EU benevolentní pro modelářské kluby.

V novele zákona je také obsaženo ustanovení, které umožní, aby Úřad na základě žádosti vydával oprávnění spolku/sdružení leteckých modelářů, ve kterém následně bude moci provoz modelů letadel probíhat odchylně od standardních pravidel  s možností převodu části odpovědností na dotyčný klub. Jde přitom o možnost fakultativní, tzn., že ji ČR ani nemusela využít. Jednání se Svazem modelářů ČR již v této záležitosti probíhají jak na úrovni MD, tak Úřadu pro civilní letectví. Bylo také dohodnuto, že v uvedeném návrhu novely zákona dojde k výraznému snížení správního poplatku k uvedené žádosti z 25 000 na 10 000 Kč.

V neposlední řadě pak je třeba zmínit, že zástupci největšího klubu/sdružení leteckých modelářů – Svazu modelářů České republiky jsou jako stálí členové zváni na pravidelná strategická jednání za účasti i jiných subjektů než státní správy, kde jsou mj. informování o aktuálních koncepčních a legislativních otázkách a mají možnost vyjadřovat stanovisko a uplatňovat připomínky.

Z výše uvedeného vyplývá, že novela leteckého zákona ani regulace EU nejsou pro členy modelářských klubů likvidační. Naopak je zřejmé, že státní správa ČR vychází modelářům vstříc po provozní i administrativní a finanční stránce, snaží se s modelářskou obcí aktivně jednat a dojednat podmínky provozu, aby pro ně byly co nejméně omezující. Svaz modelářů České republiky je pak subjektem, se kterým jednání probíhají nejčastěji a jsou mu předávány ty nejaktuálnější informace.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní