Aktualizace směrnice CAA/S-SP-002-n/2016

11. 12. 2019

Bylo uveřejněno 3. vydání směrnice CAA/S-SP-002-n/2016, Metodický materiál k prokazování zajištění bezpečnosti SW.

Uvedenou směrnici a bližší informace naleznete na stránce Letecká pozemní zařízení.