Aktualizace směrnic sekce letové

17. 12. 2019

Oddělení obchodní letecké dopravy, odboru provozu letadel, sekce letové uveřejňuje změny směrnic pro následující oblasti: 

Postupy pro udělení / změnu schválení

 • Alternativní způsoby vyhovění (CAA-SL-002-n-14)
 • Postupy pro provádění a ohlašování změn, které nevyžadují schválení předem (CAA-SL-003-n-14)
 • Oprávnění k provádění vstupního výcvikového kurzu CC a Oprávnění k provádění výcviku CC a k vydávání osvědčení CC (CAA-SL-004-n-14)
 • Programy pro výcvik a přezkoušení CC (CAA-SL-006-n-14)
 • Výkon služby CC na čtyřech typech letadel (CAA-SL-007-n-14)
 • Výcvikové programy týkající se nebezpečného zboží pro provozovatele bez oprávnění k přepravě DG (CAA-SL-010-n-14)
 • Létání FC na více než jednom typu, nebo variantě (CAA-SL-012-n-14)
 • Programy pro výcvik a přezkoušení FC (CAA-SL-013a-n-14)
 • Používání letového syntetického výcvikového zařízení (FSTD), (CAA-SL-013b-n-14)
 • Zásady určování množství paliva (CAA-SL-014-n-14)
 • Provoz vrtulníků nad nehostinným prostředím mimo hustě osídlený prostor (CAA-SL-015-n-14)
 • Provoz vrtulníků na / z místa veřejného zájmu (CAA-SL-016-n-14)
 • Provoz vrtulníků bez zajištění schopnosti bezpečného vynuceného přistání (CAA-SL-017-n-14)
 • Standardní hmotnosti pro jiné položky nákladu (CAA-SL-018-n-14)
 • Použití palubního systému pro určení hmotnosti a vyvážení. Použití samostatného počítačového systému pro určení hmotnosti a vyvážení (CAA-SL-019-n-14)
 • Metoda stanovení minimálních výšek letu (CAA-SL-020-n-14)
 • Provoz se zvětšeným úhlem náklonu – letouny třídy výkonnosti A (CAA-SL-022-n-14)
 • Lety s krátkým přistáním – letouny PC-A a PC-B (CAA-SL-023-n-14)
 • Lety se strmým přiblížením – letouny třídy výkonnosti A a B (CAA-SL-024-n-14)
 • Používání osamocených letišť – letouny (CAA-SL-025-n-14)
 • Technika letu pro přiblížení – letouny (CAA-SL-026-n-14)
 • Maximální vzdálenost od přiměřeného letiště pro dvoumotorové letouny bez oprávnění ETOPS (CAA-SL-028-n-14)
 • Provoz MNPS (CAA-SL-032-n-14)
 • Provoz LVO (CAA-SL-034-n-14)
 • Provoz ETOPS (CAA-SL-035-n-14)
 • Přeprava nebezpečného zboží (CAA-SL-036-n-14)
 • Provoz se systémy NVIS (CAA-SL-037-n-14)
 • Provoz HHO (CAA-SL-038-n-14)
 • Provoz HEMS (CAA-SL-039-n-14)
 • Provoz HOFO (CAA-SL-001-n-18)

Státní dozor provozovatelů letadel

 • Postupy pro práci s nálezy (CAA-SL-049-n-17)

Nájem / pronájem / Ujednání o společném označování linek

 • Ujednání o společném označování linek (CAA-SL-046-n-14)

Změny v uvedených směrnicích jsou editační, případně jsou provedeny na základě organizačních změn na ÚCL nebo změn související legislativy EU.

Provozovatelé letadel upraví své postupy při nejbližší vhodné příležitosti (další revizi dotčené části provozní příručky), pokud to bude změna směrnice ÚCL vyžadovat.