Aktualizace směrnic sekce letové

16. 1. 2020

Sekce letová, odbor provozu letadel uveřejňuje v souladu se změnou nařízení (EU) č. 965/2012 – Směrnici CAA-SL-052-n-20 (Postupy pro udělení / změnu předchozího schválení postupů pro použití letadel, uvedených v AOC držitele AOC pro účely neobchodního provozu a zvláštního provozu  jiným provozovatelem).

Účinnost směrnice je od 20. 1. 2020.

Směrnici naleznete na stránce Provoz/Obchodní letecká doprava/Postupy pro udělení/změnu schválení.


Dále vás informujeme, že v souladu se změnou ustanovení CAT.POL.MAB.105 nařízení (EU) č. 965/2012 se ruší směrnice CAA-SL-019-n-14 – Použití palubního systému pro určení hmotnosti a vyvážení. Použití samostatného počítačového systému pro určení hmotnosti a vyvážení.

Držitelé AOC nemusí již o toto předchozí schválení ÚCL žádat. Přílohy k AOC budou měněny průběžně s jakoukoliv jinou změnou.