Aktualizace prováděcích opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

23. 2. 2021

Aktualizace prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/255 ze dne 18. 2. 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 1998/2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti.

Dne 18. 2. 2021 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/255, které je volně dostupné na následujícím odkazu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32021R0255 a které vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v tomto věstníku, přičemž se body 1 a 22 přílohy použijí ode dne 15. března 2021, bod 2 přílohy se použije ode dne 1. března 2022 a bod 14 se použije ode dne 1. července 2021.

Aktualizace prováděcího rozhodnutí Komise C(2021) 996 ze dne 19. 2. 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 8005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008

Dne 19. 2. 2021 bylo vydáno nové rozhodnutí Komise C(2021) 996, které je subjektům podílejícím se na ochraně civilního letectví před protiprávními činy neboli účastníkům řízení zasíláno formou základních opatření dle § 86d odst. 6 zákona č. 49/1997 Sb., zákona o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Členským státům bylo rozhodnutí Komise C(2021) 996 publikováno dne 22. 2. 2021.

Podle výrokové části rozhodnutí o stanovení základních opatření se účastníkům řízení stanovuje lhůta 30 dnů od doručení těchto opatření ke splnění povinností stanovené účastníkům řízení tímto rozhodnutím, přičemž se bod 6.1 použije ode dne 1. 3. 2022 a doplněk 6-J se použije ode dne 1. 1. 2022.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní