Aktualita pro držitele dokladů o spolehlivosti, jejichž platnost vyprší v roce 2020

2. 1. 2020

Držitele dokladů o spolehlivosti, jejichž platnost vyprší v roce 2020, informujeme o tom, že o nový doklad o spolehlivosti lze žádat nejdříve 3 měsíce předtím, než vyprší platnost stávajícího dokladu. Žádosti vyplněné ve větším časovém předstihu nebudou Úřadem přijímány.

Nově je možné o ověření spolehlivosti žádat prostřednictvím počítačově vyplněné žádosti dostupné na odkazu níže. Vyplněnou žádost je třeba následně doručit Úřadu pro civilní letectví.

Elektronický formulář žádosti o ověření spolehlivosti, který bude přijímán výlučně od 1. 1. 2020 (česky i anglicky):

https://ros.caa.cz/

Formulář žádosti o vydání duplikátu dokladu o spolehlivosti, který nahrazuje původně vydaný doklad v případě ztráty, zničení nebo odcizení (česky i anglicky):

https://ros.caa.cz/duplikat

Vzory vyplněných elektronických formulářů

Stávající podoba formuláře, která umožňovala jeho ruční vyplnění, není s účinností od 1. 1. 2020 nadále akceptována.

Pro podání žádosti o ověření spolehlivosti od 1. 1. 2020 je třeba postupovat následujícím způsobem:

1. Vyplnit formulář žádosti (elektronicky)

Vyplněním formuláře na odkazu výše získáte samotnou žádost v pdf formátu, kterou si můžete stáhnout a uložit. Tato žádost Vám rovněž bude doručena na e-mailovou adresu, kterou v žádosti uvedete.

2. Žádost je třeba podepsat

Žádost je nutné vytisknout a podepsat (nebo v případě zaslání žádosti do datové schránky Úřadu – opatřit její elektronickou verzi zaručeným el. podpisem). Scan podepsané žádosti však není zaručeným el. podpisem a není tak řádně podepsanou žádostí.

3. K žádosti může být potřebné přiložit následující přílohy:

  • Výpis z rejstříku trestů jiného státu než je Česká republika, a/nebo
  • Doklad totožnosti, jste-li cizincem neevidovaným v centrálních registrech obyvatel nebo cizinců

Bližší informace naleznete v instruktážním e-mailu, který obdržíte po vyplnění žádosti nebo na stránce Ověřování spolehlivosti.

4. Žádost spolu s přílohami je nutné doručit Úřadu

  • osobně na podatelně Úřadu pro civilní letectví se sídlem K letišti 1149/23, Praha 6, 160 08
  • prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (ID datové schránky: v8gaaz5)
  • poštou na podatelnu Úřadu pro civilní letectví se sídlem K letišti 1149/23, Praha 6, 160 08 (cizinci, kteří nedisponují úředně ověřenou kopií dokladu totožnosti, jsou povinni dostavit se k podání žádosti osobně s platným dokladem totožnosti a výpisem rejstříku trestů státu, jehož jsou státními příslušníky).

Zároveň tímto držitele dokladů upozorňujeme na povinnost vrátit doklad o spolehlivosti, jehož platnost vyprší, a to nejpozději do 5 dnů po zániku platnosti.  Nevrácení dokladu o spolehlivosti může být kvalifikováno jako přestupek dle § 92a odst. 1 písm. c) zákona o civilním letectví, za který je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.