Aktualita pro držitele dokladů o spolehlivosti, jejichž platnost vyprší v roce 2020

3. 12. 2019

Držitele dokladů o spolehlivosti, jejichž platnost vyprší v roce 2020, informujeme o tom, že o nový doklad o spolehlivosti lze žádat nejdříve 3 měsíce předtím, než vyprší platnost stávajícího dokladu. Žádosti vyplněné ve větším časovém předstihu nebudou Úřadem přijímány.

Nově je možné o ověření spolehlivosti žádat prostřednictvím počítačově vyplněné žádosti dostupné na odkazu níže. Vyplněnou žádost je třeba následně doručit Úřadu pro civilní letectví.

Elektronický formulář žádosti o ověření spolehlivosti, který bude přijímán výlučně od 1. 1. 2020 (česky i anglicky):

https://ros.caa.cz/

Formulář žádosti o vydání duplikátu dokladu o spolehlivosti, který nahrazuje původně vydaný doklad v případě ztráty, zničení nebo odcizení (česky i anglicky):

https://ros.caa.cz/duplikat

Vzory vyplněných elektronických formulářů

Stávající podoba formuláře, která umožňovala jeho ruční vyplnění, bude přijímána pouze do 31. 12. 2019. Od 1. 1. 2020 již tato forma nebude nadále akceptována.

Pro podání žádosti o ověření spolehlivosti od 1. 1. 2020 je třeba postupovat následujícím způsobem:

1. Vyplnit formulář žádosti (elektronicky)

Vyplněním formuláře na odkazu výše získáte samotnou žádost v pdf formátu, kterou si můžete stáhnout a uložit. Tato žádost Vám rovněž bude doručena na e-mailovou adresu, kterou v žádosti uvedete.

2. Žádost je třeba podepsat

Žádost je nutné vytisknout a podepsat (nebo opatřit její elektronickou verzi zaručeným el. podpisem).

3. K žádosti může být potřebné přiložit následující přílohy:

  • Výpis z rejstříku trestů jiného státu než je Česká republika, a/nebo
  • Doklad totožnosti, jste-li cizincem neevidovaným v centrálních registrech obyvatel nebo cizinců

Bližší informace naleznete v instruktážním e-mailu, který obdržíte po vyplnění žádosti nebo na stránce Ověřování spolehlivosti.

4. Žádost spolu s přílohami je nutné doručit Úřadu

  • osobně na podatelně Úřadu pro civilní letectví se sídlem K letišti 1149/23, Praha 6, 160 08
  • prostřednictvím datové schránky fyzické osoby (ID datové schránky: v8gaaz5)
  • e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny Úřadu: podatelna@caa.cz
  • poštou na podatelnu Úřadu pro civilní letectví se sídlem K letišti 1149/23, Praha 6, 160 08 (cizinci, kteří nedisponují úředně ověřenou kopií dokladu totožnosti, jsou povinni dostavit se k podání žádosti osobně s platným dokladem totožnosti a výpisem rejstříku trestů státu, jehož jsou státními příslušníky).

Zároveň tímto držitele dokladů upozorňujeme na povinnost vrátit doklad o spolehlivosti, jehož platnost vyprší, a to nejpozději do 5 dnů po zániku platnosti.  Nevrácení dokladu o spolehlivosti může být kvalifikováno jako přestupek dle § 92a odst. 1 písm. c) zákona o civilním letectví, za který je možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.