Z výroční zprávy

29. 3. 2021

Schválené organizace pro výcvik pilotů

Vykonáváme dozor nad 40 organizacemi schválenými pro výcvik pilotů letounů, 17 organizacemi schválenými pro výcvik pilotů vrtulníků, 5 schválenými pro výcvik pilotů kluzáků a 1 organizací schválenou pro výcvik pilotů balónů. Do těchto čísel nejsou zahrnuta registrovaná zařízení a organizace, které provádějí výcvik na základě prohlášení (DTO).

23. 11. 2020

Zvláštní provoz

Zvláštní provoz dle pravidel EU, nebo jeho obdobu dle národní legislativy – letecké práce – vykonává v České republice přibližně 180 organizací.

13. 11. 2020

Obchodní letecká doprava

V roce 2019 jsme vykonávali dozor nad 22 provozovateli obchodní letecké dopravy. U těchto provozovatelů jsme loni vykonali celkově 54 kontrol v oblasti letového provozu. Současný počet držitelů AOC je 23.

5. 11. 2020

Ověřování spolehlivosti

V roce 2019 jsme řešili celkem 9 680 žádostí o ověření spolehlivosti. Letos jsme jich zatím přijali 9 167. V příštích letech čeká tuto agendu zásadní změna a očekáváme, že počet žádostí skokově naroste.

27. 10. 2020

Inspekce na odbavovací ploše

V loňském roce vykonali naši inspektoři 133 kontrol letadel zahraničních provozovatelů obchodní letecké dopravy přistávajících na území České republiky v rámci programu kontrol na odbavovací ploše (dříve označovaný jako SAFA).

19. 10. 2020

Činnosti v oblasti výroby

V České republice jsme na konci roku 2019 evidovali 40 organizací oprávněných k výrobě letadel, motorů, vrtulí a letadlových celků! V roce 2020 byla zatím oprávněna 41. taková organizace a zpracováváme žádosti o další 4 oprávnění pro výrobu.

8. 10. 2020

Činnosti v oblasti security

Každý rok provedeme v oblasti security více než 70 inspekcí zaměřených na národní i zahraniční letecké dopravce, provozovatele letišť, školitele, schválené agenty, známé odesílatele, schválené dodavatele palubních zásob a známé dodavatele letištních dodávek.