fbpx

Provoz

26. 5. 2021

Změna č. 5 Směrnice CAA-SL-102-n-16 (Podmínky pro seznamovací lety)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 5 Směrnice CAA-SL-102-n-16 (Podmínky pro seznamovací lety). Změna se týká odstranění lhůty pro předání podkladů pro navigační výstrahu dle ust. 3.3.1.3(d) této směrnice. Účinnost změny č. 5 je od 1. 6. 2021. Aktuální znění směrnice naleznete na stránce: Praktické informace – provoz letadel.

4. 5. 2021

Lety s cestujícími na palubě letadel dle pravidel EU

Vzhledem k rozdílným výkladům použitelnosti pravidel EU spojených s lety s cestujícími na palubě uveřejňuje Odbor provozu letadel přehled těchto činností, včetně jejich vymezení dle legislativy EU a potřebných provozních oprávnění. Přehled naleznete na stránce – Praktické informace – provoz letadel.

21. 4. 2021

Uveřejnění změny č. 4 Směrnice CAA-SL-002-n-14 (AltMOC)

Obor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 4 Směrnice CAA-SL-002-n-14 (Alternativní způsoby průkazu). Uvedená změna zapracovává ustanovení nařízení (EU) č. 2019/1384.

16. 2. 2021

PARAŠUTISMUS – uveřejnění Servisního bulletinu firmy United Parachute Technologies LLC. pro majitele padákového obalu s postrojem – VECTOR 3SE

Odbor provozu letadel uveřejňuje výše uvedený servisní bulletin, který naleznete na stránce Parašutismus\Bezpečnostní informace.

16. 2. 2021

Létání kluzáků ve velkých výškách – hypoxie

V souvislosti s dvěma leteckými nehodami kluzáků s fatálními následky v roce 2019 při letech s využitím vlnového proudění ve velké výšce, jejichž pravděpodobnou příčinou byla hypoxie, uveřejňuje Odbor provozu letadel informační materiál, který se týká této příčiny. Materiál naleznete na stránce – Neobchodní provoz dle pravidel EU.

10. 2. 2021

Prodloužení speciálního oprávnění – řídící seskoků

Vzhledem k opatřením souvisejícím s nákazou Covid-19 bude prodloužení speciálního oprávnění – řídící seskoků provedeno korespondenční formou. Více informací naleznete na stránce Parašutismus\Důležité provozní informace.

29. 1. 2021

PARAŠUTISMUS – Administrativní prodloužení speciálního oprávnění BP balič záchranných padáků – neparašutista (opatření Covid-19)

Úřad pro civilní letectví v souvislosti s opatřeními týkajících se Covidu-19 držitelům oprávnění administrativně prodlužuje lhůtu platnosti do 30. 06. 2021. Více informací naleznete na stránce Parašutismus – Důležité provozní informace.

18. 1. 2021

Uveřejnění Informačního věstníku 02/2021

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje Informační věstník 02/2021, který se týká informací k implementaci nařízení (EU) 2018/1042 a navazujících AMC a GM ve věci prevence zneužívání psychoaktivních látek, psychologických hodnocení nových členů letových posádek a podpůrných programů. Uvedený dokument naleznete na stránce – Informační věstníky.

7. 1. 2021

Uveřejnění informačního věstníku 01/2021

Oddělení inspekcí na odbavovací ploše, odboru provozu letadel, sekce letové uveřejňuje Informační věstník 01/2021 – Vyhodnocení nálezů ze SACA / SAFA kontrol a zrušení Informačního věstníku 04/2015. Dokument naleznete na stránce – Informační věstníky.

7. 1. 2021

Lety v režimu SPO (letecké snímkování)

Oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové uveřejňuje informaci pro provozovatele SPO k provádění leteckého snímkování. Dokument naleznete také na stránce – Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU.

1 2 3 5