fbpx

Bezpilotní systémy

29. 9. 2021

Plánovaná odstávka systému registrace UAS

Upozorňujeme, že v pátek 1. října 2021 mezi 10:00 až 10:30 proběhne plánovaná odstávka rejstříku provozovatelů bezpilotních systémů (UAS) z důvodu aktualizace systému.

23. 8. 2021

Plánovaná odstávka systému registrace UAS

Upozorňujeme, že ve středu 25. srpna 2021 mezi 8:00 až 11:00 proběhne plánovaná odstávka rejstříku provozovatelů bezpilotních systémů (UAS) z důvodu mimořádně rozsáhlé aktualizace systému.

22. 7. 2021

Změna postupů žádosti o provoz nad rámec standardních provozních omezení (tzv. HOP)

Počínaje datem 1. 9. 2021 budou moci národní provozovatelé, kteří jsou držiteli platných národních povolení (povolení k létání letadel bez pilota, povolení k provozování leteckých prací nebo platných povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu, žádat o provoz nad rámec standardních provozních omezení (HOP) výhradně dle postupu žádosti o Oprávnění k provozu podle Článku 12 prováděcího nařízení […]

21. 7. 2021

Odložení data použitelnosti standardních scénářů

Dne 16. 7. 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 253 vyhlášeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1166 ze dne 15. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení data použitelnosti standardních scénářů provozu ve vizuálním dohledu nebo mimo vizuální dohled (standardní scénáře STS-01 a STS-02 stanovené v […]

15. 7. 2021

Plánovaná odstávka systému registrace UAS

Upozorňujeme, že v úterý 20. července mezi 8:00 až 17:00 proběhne plánovaná odstávka rejstříku provozovatelů bezpilotních systémů (UAS) z důvodu mimořádně rozsáhlé aktualizace systému.

24. 6. 2021

Uznávání způsobilosti dálkově řídících pilotů podle národního rámce pro provoz UAS v podkategorii A2 kategorie OPEN

Úřad pro civilní letectví uveřejňuje postup uznávání způsobilosti dálkově řídících pilotů, kteří úspěšně absolvovali postup Úřadu pro ověření teoretických znalostí a praktických dovedností pilota a letových vlastností bezpilotního letadla pro odstranění tzv. žákovských omezení před 31. prosincem 2020 podle národního regulačního rámce pro provoz bezpilotních systémů, pro provoz bezpilotních systémů v podkategorii A2 „otevřené“ kategorie provozu, […]

21. 5. 2021

Publikace výsledků studie EASA týkající se Urban Air Mobility

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letecvtí (EASA) informovala o zveřejnění výsledků první studie provedené v Evropské unii týkající se městské letecké mobility (Urban Air Mobility (UAM)), která ukazuje, že většina dotázaných obecně vítá vyhlídky na možné služby, ale má obavy z potenciálních problémů, jako je bezpečnost, ochrana před protiprávními činy, hluk a dopad na divokou […]

3.5.2021

Aktualizace – Informační seminář EASA pro profesionální uživatele dronů ve specifické kategorii

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) bude pořádat 7. května 2021 online informační seminář pro profesionální uživetele bezpilotních letadel (dronů), zaměřený na praktickou realizaci provozu ve vyšších třídách rizika – SAIL III a IV.

1. 4. 2021

Postup žádosti o Oprávnění k provozu – „specifická“ kategorie provozu UAS

Úřad pro civilní letectví uveřejňuje postup žádosti o Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu bezpilotních systémů, včetně formuláře žádosti a jejích příloh. Komplexní informace k problematice naleznete na webové stránce https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/specificka-kategorie-specific/postupy-a-formulare-dokumentu-k-agende-opravneni-k-provozu/.

18. 1. 2021

Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS. Předmětem změny je zapracování rozhodnutí výkonného ředitele EASA 2020/022/R, ze dne 15. prosince 2020, kterým se vydává následující: Amendment 1 k Přijatelným způsobům průkazu a poradenskému materiálu k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 a k jeho Příloze (Část UAS)(„AMC a GM k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947 – 1. […]