ATM/ANS

14. 5. 2024

OOP – Omezený prostor LKR10 – UAS

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví omezený prostor LKR10 – UAS. Počínaje datem 15.05.2024 včetně se ruší opatření obecné povahy vydané pod č.j. 13411-23-701 a využívání omezeného prostoru LKR10 – UAS se dále pojí s tímto úplným a aktualizovaným vymezením podmínek stanoveným v tomto opatření obecné povahy.

27. 3. 2024

Aktualizace směrnice CAA/S-SP-021-n/2020 (Užívání a regulace vzdušného prostoru ČR)

Byla uveřejněna aktualizace směrnice CAA/S-SP-021-4/2020 ver. 5.0, s účinností od 15. 4. 2024.

20. 3. 2024

Uveřejnění aktualizace Postupu pro schvalování organizace pro výcvik osob poskytujících informace známému provozu

Byla vydána aktualizace metodické pomůcky OLNS – Postup pro schvalování organizace pro výcvik osob poskytujících informace známému provozu. Tato pomůcka stanovuje postup, podmínky a požadavky Úřadu pro civilní letectví pro schválení organizace provádějící výcvik osob poskytujících informace známému provozu (VO OPI) a je účinná od 1. 4. 2024.

1. 2. 2024

Uveřejnění metodické pomůcky Publikování navigačních výstrah formou zpráv NOTAM

Byla vydána metodická pomůcka oddělení dohledu 1/2023, Publikování navigačních výstrah formou zpráv NOTAM ver. 1.1, s účinností od 1. 2. 2024.

22. 1. 2024

Uveřejnění Postupu pro schválení návrhu letových postupů

Byla vydána metodická pomůcka OLNS – Postup pro schválení návrhu letových postupů s účinností k 1. 4. 2024.

12. 1. 2024

Uveřejnění Postupu pro schvalování organizace pro výcvik osob poskytujících informace známému provozu

Byla vydána metodická pomůcka OLNS – Postup pro schvalování organizace pro výcvik osob poskytujících informace známému provozu s účinností k 1. 2. 2024.

7. 11. 2023

Uveřejnění revize EASA SIB 2022-02R2 – rušení signálu GNSS

Úřad pro civilní letectví upozorňuje, že agentura EASA uveřejnila dne 6. 11. 2023 druhou revizi bezpečnostího bulletinu (SIB) 2022-02R2 “Global Navigation Satellite System Outage and Alterations Leading to Navigation / Surveillance Degradation”.

6. 11. 2023

Vydání směrnice Omezení nebo zakázání užívání vzdušného prostoru České republiky nebo jeho části k létání na dobu nezbytně nutnou

Úřad pro civilní letectví vydal novou směrnici „Omezení nebo zakázání užívání vzdušného prostoru České republiky nebo jeho části k létání na dobu nezbytně nutnou (CAA/S-SP-044-0/2023), verze 1.0  s účinností od 1. 1. 2024.

11. 10. 2023

Konzultační průzkum – EU Space Law

Evropská komise zahájila cílenou konzultaci k iniciativě společné EU legislativy týkající se bezpečnosti, odolnosti a udržitelnosti činností a provozu v kosmickém prostoru (tzv. “EU Space Law (EUSL)”). Na průzkum upozorňujeme proto, aby komunita ATM mohla vyjádřit své názory, zejména pokud jde o dopad na letecký provoz během fází tranzitu (vypouštění a opětovného vstupu do atmosféry).

18. 8. 2023

Aktualizace Politiky uspořádání vzdušného prostoru ČR

Byla uveřejněna verze 4.0 Politiky uspořádání vzdušného prostoru České republiky, platná od 1. 9. 2023.

1 2 3 5