Personál

8. 10. 2019

Změna úředních hodin Odboru způsobilosti leteckého personálu

Dne 24. 10. 2019 se celý Odbor způsobilosti leteckého personálu účastní školení. Z tohoto důvodu bude Oddělení letecký rejstřík a Oddělení  zkoušek leteckého personálu v tento den pro veřejnost uzavřeno a nebudou se konat ani  teoretické zkoušky leteckého personálu.   Veškerá podání týkající se žádostí o zápisy / změny zápisů do Leteckého rejstříku  a  žádostí týkající […]

7. 10. 2019

Změna úředních hodin Oddělení letecký rejstřík

Ve dnech 10. – 11. 10. 2019 se Oddělení letecký rejstřík (LR) účastní školení. Z tohoto důvodu bude oddělení LR v těchto dnech pro veřejnost uzavřeno. Veškerá podání týkající se žádostí o zápisy / změny zápisů do Leteckého rejstříku bude možné činit pouze prostřednictvím podatelny ÚCL. Žádosti týkající se průkazů způsobilosti budou vyřizovány na Oddělení […]