Personál

4. 5. 2022

Informace o projektu EAMR

EASA zřídila Evropský letecko-lékařský archiv (European Aviation Medical Repository = EAMR).  Od 01.01.2022 mají všichni letečtí lékaři povinnost zadávat údaje o lékařských prohlídkách profesionálních pilotů (1. třída zdravotní způsobilosti) do EAMR. Každý pilot absolvující takové vyšetření musí leteckému lékaři sdělit svou mailovou adresu.

1. 4. 2022

Ověření spolehlivosti – výpisy z ukrajinského rejstříku trestů

Úřad do skončení válečného stavu na Ukrajině akceptuje namísto výpisu z ukrajinského rejstříku trestů čestné prohlášení o bezúhonnosti. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřený, případně se musí jednat o čestné prohlášení učiněné formou notářského zápisu. V takovém případě provádí Úřad výhradně důkladnější ověření spolehlivosti. Čestné prohlášení by mělo obsahovat následující: “Tímto čestně prohlašuji, že jsem […]

23. 3. 2022

Aktualizace Zkušebního řádu

Byl aktualizován Zkušební řád ÚCL pro zkoušky z teoretických znalostí s platností od 23.03.2022. Významné změny: Pro zkoušky profesionálních pilotů a přístrojových kvalifikací je používána databáze otázek ECQB 2022. Rozvržení a počet otázek v testech pro jednotlivé předměty a čas na testy z jednotlivých předmětů odpovídají požadavkům AMC&GM k Part-ARA – vydání 1, změna 10. Certifikát vydaný ATO s doporučením ke […]

26. 1. 2022

Standardizační školení pro stávající examinátory a nové zájemce o získání osvědčení examinátora horkovzdušných balónů.

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) oznamuje konání standardizačního školení pro stávající a nové zájemce o získání osvědčení examinátora horkovzdušných balónů, které bude probíhat dne 19.3.2022 ve spolupráci s firmou Balónový zámek, která sdělí přesné místo a čas školení. Pro stávající examinátory je toto školení povinné. Noví zájemci budou postupovat v souladu s Postupem CAA – ZLP […]

28. 11. 2021

Změna postupů pro způsobilost pilotů kluzáků a balónů

ÚCL vydal změnu č. 6 postupu CAA-ZLP-161 Způsobilost pilotů kluzáků a změnu č. 4 postupu CAA-ZLP-162 Způsobilost pilotů balónů. Změny upřesňují, že příslušné průkazy pilota opravňují držitele působit jako pilot převedených kluzáků a balónů zapsaných do leteckého rejstříku všech členských států EASA nebo jako pilot anexovaných kluzáků a balónů zapsaných do leteckého rejstříku ČR vedeného […]

24. 11. 2021

Úprava hygienických opatření při zkouškách z teoretických znalostí na ÚCL

ÚCL po pondělním zasedání Krizového štábu ÚCL, který upřesnil pravidla pro vstup do budovy ÚCL v reakci na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, a po vyhodnocení připomínek leteckých škol k výkladu tohoto mimořádného opatření přistoupil k úpravě Zkušebního řádu a budou akceptováni klienti i s PCR a Antigenními testy – více viz bod 8 Zkušebního řádu. Za […]

19. 11. 2021

Nový formulář žádosti o ověření spolehlivosti

Žádost o ověření spolehlivosti lze nově podat prostřednictvím formuláře využívajícího Identitu občana. U tohoto typu žádosti dochází k doručení žádosti Úřadu automaticky po vyplnění žádosti a potvrzení odeslání. Pokud žádost obsahuje přílohy nebo je vyplněna prostřednictvím standardního elektronického formuláře, je nutné přílohy, resp. vlastnoručně podepsanou žádost doručit Úřadu osobně nebo poštou, v této věci tedy k žádné změně […]

19. 11. 2021

Změna hygienických požadavků na vstup do učebny pro uchazeče při zkouškách z teoretických znalostí na ÚCL

Od pondělí 22.11.2021 se mění hygienické požadavky na vstup do učebny pro uchazeče při zkouškách z teoretických znalostí na ÚCL, viz Zkušební řád,  kapitola 8 Hygienická opatření.

12. 11. 2021

Zkoušky z teoretických znalostí PPL / LAPL (A/H) v Brně

Dne 03.12.2021 (pátek) a dále ve dnech dle Termínů zkoušek z teoretických znalostí v roce 2022 je možno absolvovat zkoušku z teoretických znalostí PPL / LAPL (A/H) pořádanou ÚCL v Brně. Čas zkoušky: 08:00 – 11:30 Místo zkoušky: Areál VUT Brno, Technická 2896/2, budova fakulty strojního inženýrství, 4. patro Dopravní spojení: Tramvaj č. 12 na trase Hlavní nádraží – […]

19. 10. 2021

Postupy pro zkoušky z angličtiny ICAO a IFR

Dne 15.10.2021 byla zveřejněna změna č. 4 postupu CAA-ZLP-103 Postupy pro zkoušky z angličtiny ICAO a IFR.  Tato změna umožňuje splnit požadavky ustanovení Part-FCL.055 (d) a (e) na držitele kvalifikací IR / EIR / BIR, tj. prokázat schopnost používat anglický jazyk na odpovídající úrovni způsobilosti, i jiným způsobem než zkouškou z angličtiny IFR.

1 2 3 6