fbpx

Hlavní aktuality

25. 11. 2020

Informační semináře EASA pro komerční a rekreační uživatele dronů

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) pořádá 9. a 10. prosince 2020 online informační semináře k problematice bezpilotních letadel (dronů). První z těchto seminářů bude zaměřen na rekreační uživatele, druhý pak na uživatele komerční.

24. 11. 2020

Postup pro udělení výjimky pro výcvik a přezkoušení dle Části-ORO k nařízení (EU) č. 965/2012 (opatření související s pandemií Covid-19) – AKTUALIZACE!!!

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) s ohledem na zachování přijatelné úrovně bezpečnosti bude na základě individuálních žádostí provozovatelů obchodní letecké dopravy udělovat v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) výjimky z požadavků Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 týkajících se provádění výcviku a přezkoušení provozovatele dle této části podle následujících podmínek: […]

24. 11. 2020

Obnova zkoušek teoretických znalostí pilotů

Obnovení zkoušek: ÚCL od 01.12.2020 obnovuje zkoušky teoretických znalostí pilotů v souladu s uvolňováním mimořádných opatření proti šíření pandemie Covid.

23. 11. 2020

NOOP – Ochranná pásma letiště Jaroměř

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Jaroměř.

23. 11. 2020

Vydání FAA AD 2020-24-02 na letadla Boeing 737-8 a 737-9 (737 MAX)

Bylo vydáno FAA AD 2020-24-02  na letadla Boeing 737-8 a 737-9 (737 MAX), které ruší FAA Emergency AD 2018-23-51.

20. 11. 2020

Volné služební místo – vedoucí oddělení zvláštního provozu

Dne 20. 11. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo – vedoucí oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové (ID 321.200).

19. 11. 2020

Uveřejnění EASA NPA 2020-10

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 17. listopadu 2020 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2020-10 (Regular update of aerodromes rules).

18. 11. 2020

Aktualizace seznamu Oprávněných pracovníků – Nezávislého osvědčujícího personálu

Byl aktualizován seznam Oprávněných pracovníků – Nezávislého osvědčujícího personálu (podle směrnice CAA-ST-098-n/09.) 

18. 11. 2020

Aktualizace seznamu Pověřených pracovníků PP a PPKB

Byly aktualizovány seznamy Pověřených pracovníků PP podle směrnice CAA-TI-008-n/98 a  PPKB podle směrnice CAA-TI-009-n/99.

16. 11. 2020

Informace o zkouškách z teoretických znalostí PPL a LAPL

ÚCL k využití od 01.01.2021 připravuje pro zkoušky z teoretických znalostí PPL(A), PPL(H), LAPL(A) a LAPL(H) novou databázi zkušebních otázek v české i anglické verzi odpovídající požadavku AMC1 FCL.210; FCL.215. Databáze otázek je vytvářena z otázek obsažených v databázi firmy Aircademy GmbH ( https://aircademy.com/en/ecqb-ppl/ ), do které dodává ÚCL také své vlastní otázky  na základě podepsané smlouvy jako řada […]

1 2 3 17