Hlavní aktuality

19. 7. 2024

Volné služební místo – vedoucí oddělení mzdového a personálního odboru vnitřní správy sekce pro správu a veřejnost, č. j. 8452-24-110

Dne 19. července bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení mzdového a personálního odboru vnitřní správy sekce pro správu a veřejnost (ID 560.200, ID ISoSS 30103553) – č. j. 8452-24-110

12. 7. 2024

Uveřejnění EASA NPA 2024-05

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 9. července 2024 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2024-05 (Conformity assessment — Establishment of a European certification/declaration system for safety-related aerodrome equipment).

11. 7. 2024

Volné pracovní místo – vedoucí/vedoucího oddělení ekonomického odboru vnitřní správy sekce pro správu a veřejnost (č. j. 8417-24-110)

Dne 11. července bylo vyhlášeno výběrové řízení na pracovní místo vedoucí/vedoucího oddělení ekonomického odboru vnitřní správy sekce pro správu a veřejnost (ID 165.200, ID ISSoS 30021652) – č.j. 8417-24-110

10. 7. 2024

Aktualizace směrnice ÚCL-211

Ke dni 4. 8. 2024 vstoupí v platnost změna č. 15 čj. 14122-23-701 Směrnice ÚCL-211 „Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu a dispečerů letové informační služby“.

10. 7. 2024

Nové vydání Státního plánu bezpečnosti letectví pro období 2024-2026

Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví a dalšími uveřejnilo aktualizovaný Státní plán bezpečnosti letectví (SPAS) pro roky 2024-2026. Tento dokument navazuje na Státní program bezpečnosti (SSP), identifikuje hlavní rizika v civilním letectví a shrnuje opatření přijatá pro jejich řízení. Nové vydání odráží nejnovější vývoj a doporučení na národní i mezinárodní úrovni. […]

10. 7. 2024

Volné služební místo – odborný rada oddělení právního odboru vnitřní správy sekce pro správu a veřejnost (č. j. 8300-24-110)

Dne 10. července bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborného rady oddělení právního odboru vnitřní správy sekce pro správu a veřejnost (ID 130.003, ID ISoSS 30021639) – č.j. 8300-24-110

9. 7. 2024

Nová podoba výpisu z Rejstříku trestů pro účely ověření spolehlivosti

S účinností k 1. 7. 2024 došlo k novele zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, kdy nově jsou přílohou výpisu z Rejstříku trestů občanů ČR také informace o případných pravomocných odsouzeních v jiném státě EU či ve Spojeném Království (UK). Občané ČR, kteří dlouhodobě pobývali v těchto státech, tak nově nemusí k žádostem o ověření spolehlivosti přikládat doklady obdobné výpisu z Rejstříku […]

8. 7. 2024

Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu (k 08.07.2024)

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

4. 7. 2024

Zavedení kategorie HISTORIC

Úřad pro civilní letectví se rozhodl pro zavedení kategorie letadel Historická (HISTORIC). Bližší informace ke změně legislativy, vysvětlení filosofie a důvodů zavedení kategorie.

2. 7. 2024

Aktualizace směrnice CAA/S-SP-009-n/2019 (Dohled nad řízením změn u poskytovatelů služeb a u organizací pro výcvik řídících letového provozu)

Byla uvěřejněna aktualizace směrnice CAA/S-SP-009-5/2019 ver. 6.0, s účinností od 1. 11. 2024.

1 2 3 58