Hlavní aktuality

20. 2. 2020

OOP – Dočasně vyhrazené prostory pro cvičení AMPLE STRIKE 2020

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy ke dočasně vyhrazeným prostorům pro cvičení AMPLE STRIKE 2020.

20. 2. 2020

OOP – Zřízení dočasně vyhrazeného prostoru LKTSA60 Písek

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy ke zřízení dočasně vyhrazeného prostoru LKTSA60 Písek.

17. 2. 2020

Uveřejnění EASA NPA 2020-02

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila dne 7. února 2020 na svých internetových stránkách nové veřejné připomínkové řízení k návrhu na změnu předpisu, tzv. EASA NPA 2020-02 (All-weather operations – Non-commercial operations with other than complex motor-powered aircraft).

13. 2. 2020

Uveřejnění Informačního věstníku č. 02/2020

Oddělení obchodní letecké dopravy, Odboru provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje Informační věstník č. 02/2020 (Umožnění odchylky od ust. OPS 1.1095 (bodu 1.9) hlavy Q přílohy III nařízení Komise (EU) č. 859/2008)

11. 2. 2020

Aktualizace EASA SIB – Koronavirus

Agentura EASA aktualizovala Safety Information Bulletin (SIB) 2020-02R1, který se vztahuje k doporučením pro provozovatele letadel, letišť a národním úřadům ve vztahu ke snížení rizika šíření uvedeného viru.

7. 2. 2020

Sdělení o zkouškách teoretických znalostí na získání průkazu pilota PPL(A/H) a LAPL(A/H)

ÚCL od roku 2020 při zkouškách teoretických znalostí (v řadě dokumentů označované jako teoretické zkoušky) na získání průkazu pilota PPL(A/H) a LAPL(A/H) uplatňuje novou databázi zkušebních otázek. Ta vychází z požadavků nařízení (EK) č. 1178/2011 v platném znění Způsobilost letových posádek na kurzy teoretických znalostí a zkoušky teoretických znalostí PPL(A/H) a LAPL(A/H), které jsou uvedeny […]

7. 2. 2020

Poradenský materiál EK – akutní respirační onemocnění 2019-nCoV (koronavirus)

Evropská Komise připravila poradenský materiál pro provozovatele letadel ohledně připravenosti a reakce na ohnisko akutního respiračního onemocnění 2019-nCoV (koronaviru). Součástí materiálu je také rozhodovací diagram pro řešení těchto situací a informační leták připravený agenturou EASA.

3.2.2020

Vydání EASA SIB – Data Link Exemptions and Flight Plans

Agentura EASA uveřejnila dne 3. února 2020 na svých internetových stránkách EASA Safety Information Bulletin (SIB) č. 2020-03 – Data Link Exemptions and Flight Plans.

31. 1. 2020

Uveřejnění kontrolních listů – dozor provozovatelů balónů

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje kontrolní listy pro provádění kontrol provozovatelů balónů, kteří provádějí provoz v souladu s nařízením (EU) 2018/395.

27. 1. 2020

Plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p., na únor

Byl uveřejněn plán letů Střediska letového ověřování (SLO) podniku ŘLP ČR, s. p.

1 2 3 5