Hlavní aktuality

30. 3. 2020

Prodloužení platnosti výcviku a přezkoušení dle Části-ORO

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku z požadavků Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 týkajících se provádění výcviku a přezkoušení provozovatele dle této části.    

30. 3. 2020

OOP – Dodatek k pravidlům a využívání TRA GA určený pro specifický provoz SLZ: padákových a závěsných kluzáků

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví Dodatek k pravidlům a využívání dočasně omezených prostorů pro místní provoz všeobecného letectví – TRA GA určený pro specifický provoz sportovních létajících zařízení: padákových a závěsných kluzáků.

30. 3. 2020

Informace související se změnou nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

Úřad průběžně doplňuje informace publikované za účelem usnadnění implementace změny nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Všechny aktuální informace naleznete na níže odkazované stránce. Změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

27. 3. 2020

Covid-19 – Uveřejnění pokynu k žádostem o odchylku od ustanovení OM-A k omezení doby služby a minimálních odpočinků.

Sekce letová v souvislosti s žádostmi o souhlas s prováděním humanitárních, repatriačních a zásobovacích letů v souvislosti s opatřeními přijímanými kvůli pandemii Covid-19 uveřejňuje Pokyn CAA-SL-053-n-20 – Pokyn pro provozovatele obchodní letecké dopravy k žádostem o odchylku od ustanovení OM-A k omezení doby služby a minimálních odpočinků.

27. 3. 2020

Prodloužení platnosti některých kvalifikací zapsaných v průkazech pilota vydaných Úřadem pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) udělil oznámením ředitele sekce letové výjimku z požadavků Part-FCL.055, FCL.625, FCL.740,  a FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro některé kvalifikace zapsané v průkazech pilota vydaných Úřadem pro civilní letectví.     

27. 3. 2020

Prodloužení omezení fungování ÚCL

Vzhledem k prodloužení regulačních opatření v České republice jsou omezení provozu prodloužena do 3.4.2020. Úřad pro civilní letectví vyjma výkonu státního dozoru na místě a provádění zkoušek personálu funguje a je připraven odbavovat podání svých klientů.

27. 3. 2020

Online formulář žádosti o náhradu škody pro cestující v letecké dopravě

Úřad pro civilní letectví zpracoval online formulář žádosti o náhradu škody pro cestující v letecké dopravě v případě zpožděného nebo zrušeného letu, a z důvodu odepření nástupu na palubu proti vůli cestujícího.

26. 3. 2020

Uveřejnění směrnice sekce provozní

Byla vydána nová směrnice sekce provozní ÚCL CAA/S-SP-021-0/2020 UŽÍVÁNÍ A REGULACE VZDUŠNÉHO PROSTORU ČR popisující zásady a postupy pro regulaci vzdušného prostoru ČR. Směrnice obsahuje odpovědnosti, povinnosti a principy, podle kterých správní orgán zajišťuje a provádí regulaci užívání vzdušného prostoru ČR. Směrnice nahrazuje směrnici CAA/S-SLS-017-3/2012.

26. 3. 2020

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisu L 17

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhu změny č. 17 předpisu L 17 (Bezpečnost – Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy).

26. 3. 2020

OOP – Dočasně omezený prostor Červenka

Na základě žádosti Policie České republiky vydává Úřad pro civilní letectví, podle § 44 odst. (4) zákona č. 49/1997 Sb., opatření obecné povahy, kterým se stanoví dočasně omezený prostor Červenka. Dočasně omezený prostor Červenka je zřízen s účinností od 26.03.2020 (08.00 UTC) do 31.03.2020 (19.00 UTC).

1 2 3 8