fbpx

Hlavní aktuality

28. 5. 2020

Sdělení k přistání letounu Mooney na uzavřené dráze LKPR

Dne 26.5.2020 přistálo na letišti Praha Ruzyně letadlo bez spojení, přistálo na uzavřenou dráhu. Nedošlo k žádným zraněním a škodám na majetku. Výše uvedené věty jsou jednoduché a vyjadřují skutečný stav věcí. Letectví je obor, který je postaven na neustálém poučování se z chyb a nových zjištění. Dále stojí na pevných fyzikálních zákonech, které nelze obelstít. Pokud […]

28. 5. 2020

Aktualizace poradenského materiálu k výjimce vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi

Agentura EASA vydala revizi 2 k poradenskému materiálu (GM), který se týká výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií COVID-19. Aktuální GM naleznete na stránce – […]

26. 5. 2020

Volné služební místo v právním oddělení

Dne 26. 5. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady v právním oddělení sekce správní a bezpečnostní.

25. 5. 2020

NOOP – Zřízení zakázaného prostoru LKP13 Vrbětice

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje zakázaný prostor LKP13 Vrbětice.

25. 5. 2020

Volné služební místo v oddělení konstrukce odboru certifikace a inženýringu

Dne 25. 5. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení konstrukce odboru certifikace a inženýringu sekce technické.

25. 5. 2020

Volné služební místo v oddělení zvláštního provozu

Dne 25. 5. 2020 bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení zvláštního provozu odboru provozu letadel sekce letové.

21. 5. 2020

Uveřejnění COVID-19 Aviation Health Safety protokolu

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila ve spolupráci s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poradenský materiál, který má sloužit jako zdroj osvědčených postupů k zajištění bezpečí a zdraví a minimalizaci rizika přenosu nemoci COVID-19 v letectví.

20. 5. 2020

Uveřejnění českého znění rozhodnutí výkonného ředitele agentury EASA – 1. vydání CS-HPT-DSN

Oddělení leteckých předpisů uveřejnilo české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví: Rozhodnutí č. 2019/012/R ze dne 23. května 2019, kterým se vydávají Certifikační specifikace a poradenský materiál pro návrh úrovňových VFR heliportů umístěných na letištích, která spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) 2018/1139 (CS-HPT-DSN – 1. vydání).

18. 5. 2020

Volné služební místo v oddělení letišť

Dne 18. 5. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady v oddělení letišť odboru letišť a leteckých staveb sekce provozní.

18. 5. 2020

Volné služební místo v oddělení dohledu

Dne 18. května bylo vyhlášeno výběrového řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení dohledu odboru navigačních služeb sekce provozní. č. j. 1934-20-110, ze dne 18.05.2020 Vyvěšeno: 18. 5. 2020 Svěšeno: 16. 6. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady/odborného rady v oddělení dohledu odboru navigačních služeb sekce provozní (ID 412.003)

1 2 3 11