Praktická realizace přechodu na nová prováděcí pravidla