Jak mám vyřešit situaci, když na mém letadle nesouhlasí termín roční prohlídky a doba platnosti ARC?

Pokud se konec platnosti ARC nekryje s termínem roční prohlídky, je možné postupovat následovně:

  1. Příslušný úřad, CAMO, nebo CAO s oprávněním k řízení zachování letové způsobilosti (LZ) mohou provést kontrolu LZ a vydat ARC kdykoli, bez ohledu na termíny údržby – pouze letadlo v době kontroly musí být letově způsobilé.
  2. Organizace údržby (AMO, nebo CAO bez oprávnění k řízení zachování LZ), nebo nezávislý OP s oprávněním od úřadu (pro letadla v provozu NCO, u kterého není vyžadováno řízení letové způsobilosti CAMO), mohou provést kontrolu LZ a vydat ARC, když provádějí 100 hod. a/nebo roční prohlídku předepsanou AMP. Z toho vyplývá, že nemohou provést kontrolu LZ a vydat ARC, aniž by přitom / bezprostředně předtím provedli údržbu (roční prohlídka nebo 100 hod. prohlídka).

Pokud tedy někomu končí ARC mimo termín 100 hod. a/nebo roční prohlídky, může si nechat udělat kontrolu LZ (KLZ) a vydat ARC podle bodu 1).
Pokud chce pro vydání ARC využívat AMO nebo nezávislé OP, musí sesouhlasit termíny údržby a kontroly LZ letadla. To může udělat např. tak, že s provedením roční prohlídky požádá nezávislého OP o KLZ a vydání ARC bez ohledu na to, že staré ARC stále ještě platí.
Tím sice nevyužil celou dobu platnosti předcházejícího ARC, ale dal do souladu provedení roční prohlídky s vydáním ARC.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická