Povolení k letu a letové podmínky

Počínaje 29. březnem 2007 je agentura EASA odpovědná za schvalování letových podmínek, jejichž schválení je podmínkou pro vydání EASA Povolení k letu (Permit to Fly – PtF) příslušným úřadem členského státu zápisu do rejstříku nebo členského státu předepisujícího identifikační značku . V určitých definovaných případech je tato odpovědnost přenesena na příslušné úřady nebo oprávněné organizace.
Vydání Povolení k letu zůstává v kompetenci příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku, nebo členského státu předepisujícího identifikační značku, nebo v určitých případech může Povolení k letu vydávat oprávněná organizace.

Použitelné předpisy a postupy

Použitelná prováděcí pravidla předepisuje Nařízení Komise (EU) č. 748/2012. České znění tohoto nařízení dostupné v systému EUR-LEX naleznete zde.
Agentura EASA uveřejnila výše uvedené nařízení se zapracovanými AMC/GM zde.

Schvalování letových podmínek

I. Schvalování letových podmínek Agenturou (EASA)

Agentura schvaluje letové podmínky v případech týkajících se bezpečnosti konstrukce, které jsou definovány následovně:

  1. předmětné letadlo nevyhovuje schválenému návrhu, nebo
  2. nebylo vyhověno omezením letové způsobilosti, certifikačním požadavkům na údržbu nebo příkazu k zachování letové způsobilosti, nebo
  3. zamýšlený(é) let(y) je(jsou) mimo schválenou obálku.

Tato odpovědnost agentury EASA je vykonávána u letadel zapsaných v leteckých rejstřících členských států, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, pro které je povolení k letu požadováno, vyjma letadel vyjmutých Přílohou I Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2018/1139 nebo článkem 2 tohoto nařízení (výrobky zabývající se vojenskými, celními, policejními nebo podobnými službami).

Žádost o EASA schválení letových podmínek navržených pro účely vydání povolení k letu členským státem zápisu do rejstříku nebo členským státem předepisujícím identifikační značku se podává na  formuláři EASA Form 37.
Kontaktní údaje pro podání žádosti jsou uvedeny ve formuláři.
Schválení letových podmínek je zpoplatněno sazbou stanovenou v souladu s aktuálním zněním nařízení (EU) upravujícího poplatky vybírané agenturou EASA.

Důležité upozornění:

Formulář EASA Form 37 obsahuje v příloze také schvalovací formulář EASA Form 18B (formulář pro schválení letových podmínek pro povolení k letu).

Za účelem zajistit rychlé zpracování Vaší žádosti o schválení letových podmínek pro povolení k letu se doporučuje správně a úplně vyplnit formulář EASA Form 37, včetně formuláře EASA Form 18B. Formulář EASA Form 18B je sice možné poskytnout v pozdější fázi, nicméně schválení letových podmínek nemůže být vydáno před vyplněním všech formulářů žadatelem a jejich včasném poskytnutí agentuře EASA.

Za stejným účelem se dále doporučuje zasílat vyplněné elektronické formuláře žádostí emailem nebo FAXem. Emailová adresa i číslo FAXu jsou uvedeny na formuláři EASA Form 37. 

II. Schvalování letových podmínek ÚCL

Netýká-li se schválení letových podmínek bezpečnosti konstrukce, není zapojena agentura, nýbrž příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku nebo členského státu předepisujícího identifikační značku (pro ČR ÚCL). Příklady takových podmínek jsou:

  1. výrobní letové zkoušky pro účely stanovení shody;
  2. předávací/exportní let nového letadla schválené konstrukce;
  3. prokazování zachování shody se standardem dříve uznaným agenturou u daného letadla nebo typu letadla, které(ý) má splnit nebo opětovně splnit podmínky pro vydání osvědčení letové způsobilosti.

Pro získání schválení letových podmínek navržených pro účely vydání povolení k letu od ÚCL je nutné zaslat ÚCL žádost s využitím formulářů:

CAA/F-135-n/07 – Žádost o schválení letových podmínek pro povolení k letu
CAA/F-133-n/07 – Letové podmínky pro povolení k letu – schvalovací formulář

III. Schvalování letových podmínek oprávněnými organizacemi

Nařízení dává možnost příslušně oprávněným organizacím DOA a POA za určitých podmínek získat v definovaných případech práva schvalovat letové podmínky a vydávat povolení k letu.
Organizace DOA – mohou žádat o rozšíření svých práv s využitím formuláře 82 EASA a předložit EASA související postupy.
Organizace POA – mohou žádat o rozšíření svých práv u svého národního leteckého úřadu.
Pro schválení letových podmínek by měly firmy využívat formuláře EASA Form 18A.

Vydání Povolení k letu

I.  Vydání povolení k letu příslušným úřadem (ÚCL)

Po schválení letových podmínek (Formulář 18B nebo CAA/F-133-n/07) vydá ÚCL Povolení k letu na základě kladného posouzení žádosti předložené na formuláři:

CAA/F-132-n/07 – Žádost o povolení k letu dle Části 21

Kontaktní údaje jsou uvedeny ve formuláři žádosti.

Povolení k letu je vydáváno na formuláři EASA Form 20a.

Pro urychlení vyřizování doporučuje ÚCL podat tuto žádost současně s podáním žádosti o schválení letových podmínek.

II. Vydání povolení k letu oprávněnou organizací

Po schválení příslušných postupů a udělení privilegií mohou vydávat povolení k letu v určitých případech i oprávněné organizace.
Organizace DOA – mohou žádat o rozšíření svých práv s využitím formuláře 82 EASA a předložit EASA související postupy.
Organizace POA – mohou žádat o rozšíření svých práv u svého národního leteckého úřadu.
Oprávněné organizace vydávají Povolení k letu na formuláři EASA Form 20b.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická