Postup pro vydání OLZ + ARC Transferovanému letadlu dováženému ze zahraničí

Osvědčení letové způsobilosti a Osvědčení kontroly letové způsobilosti


1. Úvod

1.1. Tento dokument je platný pro Transferovaná letadla, tj. pro letadla převedená pod pravomoc Agentury (EASA) po 28. září 2003. Seznamy Transferovaných letadel jsou uveřejněny na webovských stránkách Agentury.

2. Podání žádosti

2.1. Žadatel podá na ÚCL žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) řádně vyplněným formulářem “Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti letadlu a Osvědčení kontroly letové způsobilosti letadlu“. Žádost je společná i pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC).

2.2. Žádost musí být podána v dostatečném předstihu, nejméně 30 dnů před uvažovaným dovozem letadla.

2.3. K žádosti musí být přiloženy dokumenty:

2.3.1. Uvedené v Tabulce pro letadlo dovážené z nečlenského státu EASA.
2.3.2. Uvedené v Tabulce pro letadlo převáděné ze členského státu EASA.

2.4. Dovoz prvního letadla daného typu do ČR

2.4.1 V případě dovozu prvního letadla daného typu je nutno zabezpečit dodání příslušné dokumentace pro potřeby ÚCL. Jedná se o následující dokumenty, které musí zaslat držitel TC, nebo žadatel přímo na ÚCL:

– Typové osvědčení (Type Certificate)
– Příloha Typového osvědčení(TC Data Sheet)
– Letová příručka (Flight Manual)
– Příručka pro údržbu (Maintenance Manual)
– Seznam bulletinů a Příkazů k zachování letové způsobilosti (AD)
– Jednotlivé Bulletiny
– Potvrzení zajištění změnové služby
– Další průvodní technická dokumentace typu (IPC, MRB, MPD, SRM, WBM,…)
– Osvědčení hlukové způsobilosti

(jednotlivé dokumenty mohou být dodány formou přístupu ne webové stránky držitele TC)

Dále je nutno zajistit typové školení pro inspektory techniky a inspektora pilota ÚCL a zaslání vyplněné žádosti o vydání OLZ a ARC.

3. Vydávání dokladů letové způsobilosti:

VYDÁVÁNÍ DOKLADŮ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI NOVĚ ZAPISOVANÉMU LETADLU SEKCÍ TECHNICKOU (ST) ÚCL

4. Směrnice pro údržbu transferovaných letadel

4.1. Do připravovaných Programů údržby pro dovážené letadlo je třeba zapracovat směrnici CAA-ST-092-n/97 Směrnice pro údržbu transferovaných letadel.

5. Správní poplatek

5.1. ÚCL vydá OLZ + ARC po zaplacení příslušných správních poplatků v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb, O správních poplatcích v platném znění.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická