Změny ve schvalování programů zkušebních letů provozních a příruček pro nakládání a vyvažování

Uveřejnění dopisu týkajícího se změn ve schvalování programů zkušebních letů provozních a příruček pro nakládání a vyvažování, který je adresován všem provozovatelům obchodní letecké dopravy. 

Změny ve schvalování programů zkušebních letů provozních a příruček pro nakládání a vyvažování