Výjimka z požadavků nařízení Komise (EU) 1321/2014 dle článku 14 bodu 14.4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

Dne 25. 8. 2016 vstoupila v platnost změna nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. V této změně došlo ke zrušení pojmu „Velké letadlo“ (Large Aircraft). Pojem Velké letadlo byl nahrazen pojmem Složité motorové letadlo (Complex motor powered aircraft), který je definován v základním nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (dále jen nařízení č. 216).

Dne 19. 8. 2016 ÚCL obdržel informaci z EASA, že je možné vlastníkům/provozovatelům, na které v důsledku této změny nově dopadne povinnost udržovat tato letadla v servisu oprávněném dle EASA Part 145 a mít smlouvu s CAMO organizací na řízení zachování letové způsobilosti, udělit výjimku.

Na základě výše uvedeného ÚCL vydal výjimku, která zprošťuje uvedená letadla této povinnosti. Platnost výjimky je do 1. 1. 2020, kdy se předpokládá úprava definice složitého motorového letadla v nařízení č. 216 tak, aby byl zachován stav před 25. 8. 2016, tedy kdy pro letadla s MTOW menší než 5700 kg, se dvěma turbovrtulovými motory a provozovaná v neobchodním provozu není vyžadováno provádění údržby v EASA oprávněném servisu dle Part 145 a řízení zachování letové způsobilosti CAMO organizací.


Výjimka je obecná a není nutné o ni zvlášť žádat.


Znění výjimky:

Výjimka z požadavků nařízení Komise (EU) 1321/2014 dle článku 14 bodu 14.4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008