Upozornění ÚCL na nutnost hlášení událostí z provozu letadel

Oznámení všem držitelům oprávnění Part 145, Part M dle Nařízení (ES) č. 2042/2003, Part 21 dle Nařízení (ES) č. 1702/2003 a provozovatelům dle Nařízení (ES) č. 859/2008.

EASA svým dopisem z 11. 6. 2012 (viz příloha) připomněla povinnost oprávněných organizací hlásit  odpovídajícím subjektům stanovené události vážně ohrožující bezpečnost letového provozu.


ÚCL vyzývá všechny příslušně oprávněné organizace, aby dle přiloženého dopisu EASA neopomínaly tato hlášení příslušným, v dopisu stanoveným subjektům, zasílat.


ÚCL dále upozorňuje všechny vlastníky/provozovatele letadel na povinnost hlášení událostí vážně ohrožujících bezpečnost letového provozu podle dokumentu EASA „Všeobecné přijatelné způsoby průkazu pro letovou způsobilost výrobků, letadlových částí a zařízení AMC 20-8“.


Dopis EASA – Subject: Occurrence Reporting System